Statsråden må svare på hvorfor Helge måtte gi seg som yrkessjåfører

Mens svenske sjåfører på over 75 år kan kjøre buss i Norge, må norske sjåfører parkere bussen. Det reagerer Helge Røyne fra Fall på. Nå må statsråden svare.