Vi hørte det på radioen, NRK Innlandet, 15. februar. På tross av protester fra grunneiere, fiskere, NJFF og ordførere rundt hele Mjøsa og i Øyer, står Statforvalteren trassig på sitt nei til settefisk fra Hunderfossen. Han har sendt sitt nei videre til Miljødirektoratet, hvor det sitter byråkrater.

Settefisken ble og er forutsetning for, at Norges mest berømte storørret, eventyrfiske hunderørret, i Norges største innsjø Mjøsa, kan leve med kraftutbyggingen i en fiskbar bestand.

Til glede og rekreasjon for de mange fiskerne i befolkningen på cirka 120.000 rundt Mjøsa - også tilreisende.

Statsforvalterens avgjørelse er natur-, historie- og kulturløs, og det som verre er. Statsforvalteren tjener ikke Innlandets interesser slik.

Ei forskergruppe har gjort beregninger og advart mot hva som kan skje ved stopp av settefisk. Hvilke statlige interesser tjener nei til settefisk av Hunderørret? Her må politikerne gripe inn og vise at de duger - nå i valgåret.