Statsbudsjettet: Mer skatt i Gjøvik

Skatteetaten i Gjøvik styrkes når kommunene må gi fra seg skatteoppkrevingen.