Base for luftambulanse i Innlandet har vært etterlyst i mange år og er sterkt ønsket av både innbyggerne, Sykehuset Innlandet, Norsk Luftambulanse og alle politiske partier.

Kjenseth viser til at pengene er en oppstartsbevilgning til prosjektering og at totalsummen for å etablere en base vil være om lag 40 mill kr.

«Sort hull»
 


– Nå går vi endelig inn for landing av en svært viktig sak som mange er opptatt av, sier Kjenseth. Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk Høyre, Frp og Krf med på dette, sier Kjenseth og betegner det som en viktig seier for innbyggerne i Innlandet.

– Innlandet er ett av to områder som beskrives som et «sort hull» på kartet for luftambulanse og er dårligst dekket i landet. Når basen står klar vil 300 000 innbyggere på begge sider av Mjøsa, samt et stort antall turister i disse områdene få en dekning på linje med andre deler av landet, sier Kjenseth og viser til at også reiselivet i regionen lenge har etterlyst en slik base.

Lokalisering ved Mjøsbrua
 

I Venstres forslag er «etablering ved Mjøsbrua» presisert. På hvilken side av brua er imidlertid ikke nevnt.

– En luftambulansebase er noe alle er enige om, uansett hva en mener om sykehusstruktur, fortsetter Kjenseth og oppfordrer Gjøvik kommune om å sette fart på sine planutredninger for området på vestsiden av brua rundt Skulhus, gamle Biri Bruk og Hansvea. 

Ny, firefelt E6 fram til Mjøsbrua påbegynnes sør for Hamar nå i 2017 og skal være utbygd til Mjøsbrua innen 2021.

Kan få nasjonale tilleggsfunksjoner
 

Kjenseth peker på at basen for Innlandet kan bygges med flere ekstra dimensjoner i seg.
– Vi bygger jo ikke luftambulansebaser så veldig ofte i Norge. Da er det viktige å se om det er noen tilleggsfunksjoner som skal bygges inn.

 - Det foregår en storstilt digitalisering av prehospitale tjenester og akuttberedskap. Det er viktig med god opplæring her. Simulatorer er da et godt verktøy, sier Kjenseth og peker på nærheten til NTNU Gjøvik, de omkringliggende sykehusene samt til Helsetjenestens Driftsorganisasjon, HDO, på Gjøvik som viktige aktører som kan gjøre denne basen særlig aktuell for å etablere et digitalt treningssenter for ansatte fra hele landet i tilknytning til basen.

–  Innlandet er allerede langt framme på IKT og digitale tjenester innenfor nødkommunikasjon. HDO leverer digitale tjenester til alle landets alarmsentraler, samt at cybersenteret ved NTNU og Cyberforsvarets base på Jørstadmoen på Lillehammer også er gode kilder for samarbeid og utvikling, fortsetter Kjenseth. 

Opphevet politiske tyngdelover
 

Kjenseth viser til at Ap med finansminister og helseminister fra Hedmark og ytterligere tre statsråder fra Hedmark og Oppland i den rødgrønne regjeringen aldri fikk gjennomslag for å etablere en slik base.

– Nå var det mulig. Så iblant kan en enslig representant fra Venstre i Oppland også gjøre litt nytte for seg når godene skal fordeles, humrer en fornøyd Kjenseth etter mange ukers intense forhandlinger om statsbudsjettet for 2017.