Statlige arbeidsplasser i Gjøvik kommune, hva gjøres?

STATLIGE ARBEIDSPLASSER: - Det er ingen unnskyldning, men en formildende omstendighet at vi sannelig også hatt dårlige odds mot en mektig stat som har villet strukturrasjonalisere og sentralisere., skriver Gjøvik-ordføreren.

STATLIGE ARBEIDSPLASSER: - Det er ingen unnskyldning, men en formildende omstendighet at vi sannelig også hatt dårlige odds mot en mektig stat som har villet strukturrasjonalisere og sentralisere., skriver Gjøvik-ordføreren. Foto:

Av
DEL

MeningerSiden det har vært en diskusjon om Gjøviks arbeid med å beholde og få flere statlige arbeidsplasser i Gjøvik, synes jeg det er riktig med noen fakta og kommentarer. Mye har vært gjort på dette området, til tross for at vi ikke har lykkes så godt vi kunne ønske.

For det første er det viktigste for Gjøvik at det er vekst i private arbeidsplasser. Flere og flere bedrifter utvider og nye kommer til. Det er Gjøviks sterke kort at vi har et variert tilbud av arbeidsplasser i mange store og små private bedrifter. Det har også vært en sterk politisk satsing på næringsarbeidet i kommunen med mange ulike typer ressursinnsats som jeg ikke skal gjenta her, men det kan trygt slås fast dette arbeidet har lyktes godt.

Dette næringsarbeidet har vi i sterk grad kunne påvirke sjøl.

De offentlige arbeidsplassene på både stats- og fylkesnivå har vi alltid hatt større vansker med å stimulere på samme måten. Andre forvaltningsnivåer bestemmer dette med ulike typer reformer og strukturendringer. Det har vært store nasjonale strukturreformer på nær sagt alle statlige forvaltningsområder de siste åra, igangsatt av dagens regjering. Gjennomgangstonen har vært ønske om færre lokale enheter og sentralisering i større og færre fagmiljøer. Dette gjelder alle de store statlige arbeidsplassene: Politi, høyskolestruktur, fengsels- og domsstolsstruktur, flyktninge- og innvandringsadministrasjon, skatteinnkreving osv. I tillegg har vi altså også hatt en regionreform med stor innvirkning også på organiseringen av fylkeskommunale arbeidsplasser.

Vi har på Gjøvik aldri fått noe «gratis» når det gjelder slike etablering av statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser. Hamar og Lillehammer derimot har alltid hatt et fortrinn framfor oss. En hovedårsak er at de både har hatt fylkesadministrasjonen og fylkesmannsembetene hos seg.

Det er imidlertid viktig å slå fast at vi har store og viktige statlige arbeidsplasser på Gjøvik. NTNU er i vekst. Det er mange arbeidsplasser i sykehuset og politiet. Vi har Gjøvik fengsel og tingretten. Vi har Direktoratet for byggkvalitet. Vi har også skattekontoret – som vi måtte kjempe for å beholde og lyktes med. Vi har statped-region øst. Men mange av disse arbeidsplassene må vi fortsette å kjempe for. Flere av dem er truet av strukturreformer som er i prosess.

Så er det statlige virksomheter hvor antall arbeidsplasser har gått ned eller vil bli reduserte. Det er områder hvor vi ikke har lyktes godt nok med vårt lokale politiske arbeid. Det gjelder Statens Vegvesen, IMDI og Politiet. Det er ingen unnskyldning, men en formildende omstendighet at vi sannelig også hatt dårlige odds mot en mektig stat som har villet strukturrasjonalisere og sentralisere.

Men vi har altså ikke sittet med hendene i fanget og bare sett på utviklingen. Det er gjort mye arbeid både for å beholde statlige arbeidsplasser der de har vært truet og for å få statlige arbeidsplasser hit. Noe har vi lykkes med. Arbeidet har bestått i møter og aktiv bruk av politiske støttespillere, ikke minst fra opposisjonen. Vi har brukt vårt eget utbyggingsselskap Industribygg når det gjelder å promotere gode løsninger overfor staten for både politi-, fengsels- og sykehusarbeidsplassene. Det har vært mange besøk til Oslo til Storting og departementer, og vi har invitert ministre og relevante stortingskomiteer til Gjøvik for å påvirke de ulike områdene. Vi framsnakker Gjøviks attraktivitet for offentlige arbeidsplasser i alle naturlige sammenhenger. Gjøviks pre er det jo mange av. Undertegnede og varaordfører har vært på besøk hos kommunalministeren utelukkende med dette budskapet.

Akkurat nå har vi i gang et større påvirkningsarbeid der alle kommunene i Gjøvikregionen samarbeider mer systematisk enn noen gang med å sikre de arbeidsplassene vi allerede har og eventuelt også tiltrekke oss nye.

Skal vi lykkes bedre enn vi har gjort så langt, må det til både et enda sterkere interkommunalt samarbeid og et tverrpolitisk samarbeid. Gjøvik bør også som «storebror» satse enda større ressurser på lobbyisme alene. Vi må likevel huske at en kommune alltid har andre primæroppgaver som er enda viktigere å lose ressurser til, nemlig forsvarlige velferdstjenester til befolkningen.

Først og fremst er vi sterkt avhengige av en stat som litt oftere er villige til å spille på lag med oss og ikke bare for innlandets del ser til Lillehammer og Hamar. Det samme gjelder den nye fylkeskommunen som nå strukturerer sin administrasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags