(Hadeland)

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at de har fått har fått tilbud fra åtte firmaer i konkurransen om å rive bygninger på innløste eiendommer langs ny riksveg 4 mellom Roa og Gran grense. Rivearbeidene vil starte opp i løpet av sommeren.

I forbindelse med den kommende utbyggingen av riksveg 4 mellom Roa og Gran grense til en firefelts veg med midtdeler, har Statens vegvesen innløst 28 eiendommer. Anbudskonkurransen ble utlyst i mars.

Prisene i tilbudene varierer fra 4,8 til 13,7 millioner kroner. Det er altså 8,9 millioner kroner mellom høyeste og laveste anbud.

LES OGSÅ: Bygningene på 28 eiendommer skal rives

Her er oversikten over firmaene som har levert anbud:

  • Øst-Riv AS med en tilbudssum på 6.183.650,- pluss merverdiavgift.
  • EN Entreprenør AS med en tilbudssum på 4.853.250,- pluss merverdiavgift.
  • Rang Sells Miljøsanering AS med en tilbudssum på 6.721.540,- pluss merverdiavgift.
  • Norsk Saneringsservice med en tilbudssum på 8.802.500,- pluss merverdiavgift.
  • MU Entreprenør/KSE Entreprenør med en tilbudssum på 11.000.200,- pluss merverdiavgift.
  • AF Decon AS med en tilbudssum på 5.667.285,- pluss merverdiavgift.
  • Veidekke Entreprenør AS med en tilbudssum på 8.696.973,- pluss merverdiavgift.
  • Matec Øst AS med en tilbudssum på 13.693.600,- pluss merverdiavgift.

– Statens vegvesen skal i tiden som kommer kontrollregne prisene som er oppgitt og gjennomgå annen dokumentasjon i tilbudene. Statens vegvesen regner med å kunne inngå kontrakt med firmaet som tildeles oppdraget tidlig i juni. Firmaet som tildeles oppdraget kan starte rivearbeidene mellom Roa og Gran grense når kontrakt er inngått. Rivearbeidene skal være ferdig i løpet av 2017, heter det i pressemeldingen.

Bildeserie

Bildeserie: Lunner, Volla, Roa

Bildeserie

BILDESERIE: Flyfoto fra Lunner