Statens vegvesen gir grønt lys for parade i Gjøvik

Statens vegvesen har ingen innvendinger mot at deler av Hunnsvegen og Strandgata benyttes i forbindelse med feiring av «Barnekonvensjonens» 30-årsjubileum.

DEL

Den 4. september markerer Gjøvik 30-årsjubileet for «Barnekonvensjonen» med barnetog. Statens vegvesen har ingen innvendinger mot at strekningen mellom Falkehjørnet (krysset Hunnsvegen/Storgata) via Strandgata til krysset med Niels Ødegaards gate benyttes til formålet.

Det er fra klokken 09.45 og den tiden barnetoget bruker på å gå strekningen tillatelsen gjelder. Statens vegvesen forutsetter imidlertid at sikkerheten for deltakere og trafikanter ivaretas på best mulig måte, og at politiet gjør nødvendige vedtak og tiltak i forbindelse med midlertidig trafikkregulering, som at lysreguleringen i krysset Hunnsvegen og Strandgata settes i gulblink.

Artikkeltags