NHO har tidligere sendt et brev til arbeidsdepartementet, der de sammen med KS, Spekter og Virke har uttrykte bekymret for høyt fravær i forbindelse med korona. Nå viser NHOs siste medlemsundersøkelse, som er gjort rett før siste innstramming, at 60 prosent av BNL-bedriftene mener at det koronarelaterte sykefraværet er høyere enn normalt.

På spørsmålet om hvor stort sykefraværet/det koronarelaterte fraværet er i bedriften nå, svarer 54 prosent at det er under 5 prosent, mens 36 prosent sier at det ligger mellom fem og ti prosent. Så sier ni prosent av BNLs medlemsbedrifter at fraværet er over ti prosent.

Ingen bør være overrasket over at sykefraværet er høyt nå, spesielt i yrker som ikke kan sende arbeiderne på hjemmekontor. Jeg tror dessuten at fraværet vil komme til å øke som følge av det enorme smittetrykket og de tiltakene som myndighetene har satt inn.

Det en skal være klar over er at dette skaper store driftsutfordringer for bedriftene våre. Den store kostnad fraværet påfører bedriftene kan bli kritisk for mange. Vi har jo ikke en normalsituasjon i dag, man lever med strenge smitteverntiltak som myndighetene har besluttet. Derfor må de samme myndighetene sørge for at de også dekke en større del av de ekstrakostnader som økt sykefravær og karanteneinstituttet representerer. Regjeringen har nå bestemt at bedriftene skal betale for de fem første dagene ved sykefravær, men NHO og BNL jobber hardt for at regjeringen skal ta hensyn til bedriftenes utfordringer og reduserer arbeidsgiverperioden fra fem til tre dager.

BNL får tilbakemeldinger fra bedriftene om at sykefravær og karanteneplikt koster dyrt. Jeg kan derfor ikke presisere sterkt nok hvor viktig det er at bedriftene nå blir lyttet til. Hele byggenæringen er svært sårbare for fravær fordi de aller fleste er avhengig av å være på byggeplassen, for å få jobben gjort. Koronarelatert sykefravær og karantene rammer hardt.

Jeg vil også påpeke viktigheten av at kommunene har god kapasitet på testing og vaksinering. Dersom det blir forsinkelser i testingen kan hver ekstra dag med fravær bety mye for en bedrift som allerede sliter. Mange av BNLs medlemsbedrifter står også klare til å samarbeide med tanke på både testing og vaksinering. Vi har blant annet gode erfaringer med vaksinebusser på flere arbeidsplasser, og der er viktig at alle som kan bidra til å holde samfunnshjulene i gang blir tatt med på laget. For her kan vi snakke om en stor dugnad som det offentlige ikke vil klare uten å inkludere mange private aktører.