Kruttrøyken ligger fortsatt over slagmarken. Ennå kan ingen si å ha oversikt over hva som venter når det letner. Men vi kan være rimelig sikre på at etter pandemien må mye bygges opp på nytt. Og kanskje gir det noen muligheter, når en først skal bygge, at alt ikke behøver å være slik som det alltid har vært.

Torsdag kom rapporten fra et såkalt ekspertutvalg som de ti siste månedene har sett på hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene - vil påvirke utviklingen i norsk økonomi de nærmeste åra. Her luftes interessante spørsmål, og utvalget peker på flere temaer som kan gripes fatt i. Blant annet å avvikle taxfree-ordningen og se på skattesystemet på nytt.

Ganske tidlig i pandemien så man at statens inntekter på avgifter knyttet til økt salg av alkoholholdige varer steg raskt. Staten skjønte fort at estimatene over grensehandelen nok var i minste laget. Her er det store penger å tjene, anslagsvis 6,5 milliarder kroner så langt i pandemien, anslår som tidligere omtalt Bryggeriforeningen.

Ekspertutvalget vil kombinerer avvikling av taxfree-ordningen med å lette på avgifter på «grensehandelsutsatte» varer. Deri ligger nok opptil flere store diskusjoner.

Utvalget vil vurdere skattesystemet for å «styrke produktivitetsvekst og konkurransekraft», og mener vi holder oss med for mange fradrag og unntak fra avgifter og skatteplikt. Det pekes på skatt på bolig, eiendom og grunnrente som skattegrunnlag som potensielt kan utvides.

I 2019 utgjorde skatten 39,9 prosent av BNP i Norge. Sju OECD-land hadde høyere skattetrykk, hvorav alle våre nordiske naboer. Hvem det er som skatter mest, er imidlertid en helt annen side av saken. SSBs undersøkelser viser at de rikeste i Norge bidrar med mellom 10 og 20 prosent skatt på den virkelige inntekten sin. Staten og kommunene ville fått inn 52 milliarder kroner mer i 2018 dersom de én prosent rikeste i landet betalte skatt på hele sin inntekt. En gjennomgang av skattesystemet bør også sørge for å tette smutthullene for de som bør ha råd til å skatte mer.