Mørke nettverk er grunnen til at SOS-chat i det hele tatt eksisterer. Men vi må utvide tjenesten. Og det trenger vi hjelp til.

Trigger Warning-artiklene og Innafor-dokumentarene NRK har publisert den siste uken har kommet som et stort sjokk på veldig mange. Vi ble også sjokkerte; ikke over at de finnes, men over at selvmord er en så sentral del.

Da Kirkens SOS startet SOS-chat høsten i 2011 var det nettopp for å være til stede for mennesker som i stor grad befinner seg på nett; som skriver i hemmelige forum og nettverk, som foretrekker å skrive heller enn å prate om det som er vanskelig, og som ikke er komfortable med å ringe en krisetelefon. Allerede da fantes det hemmelige forum der bilder av selvskading og spiseforstyrrelser ble delt. Kirkens SOS ønsket å være til stede som et alternativ for alle som trengte en samtalepartner.

- Det er lettere å skrive ned følelsene, kanskje, enn å sette ord på virkeligheten.

Dette sa Thea, en av jentene vi fikk møte i Innafor, som tidligere har vært del av et mørkt nettverk på Instagram. Og Thea er absolutt ikke alene om å tenke slik. De aller fleste unge i dag chatter og skriver så mye til daglig, at dette føles som en mer naturlig form for kommunikasjon enn å prate på telefon. Og vi erfarer at mange av dem som lever et hemmelig liv på nett, også velger å chatte med oss.

Det som er trist, er at vi ikke har kapasitet til å hjelpe alle som trenger oss. Chatten vår er åpen fra 18:30 til 22:30 hver dag, og fram til 01:30 på fredager. Vi synes ikke dette er nok, og jobber kontinuerlig for å øke vår tilstedeværelse på nett.

– Du ser det veldig godt om de bryr seg eller bare gjør det fordi det er en jobb.

Det sa Regine, en av jentene vi hører fra i dokumentaren, om noen av de hun hadde møtt i helsesystemet. Kirkens SOS er ikke en erstatning for psykisk helsehjelp, noe mange som befinner seg i disse mørke nettverkene har bruk for. Vi er et tillegg. Skal vi klare å forebygge selvmord og selvskading, og bygge god psykisk helse, så trenger vi mange ulike tilnærminger i samfunnet og at vi gjør en felles innsats.

Flere av jentene i dokumentaren uttrykker et behov for omsorg, og for å ha noen å snakke med som har tid til å lytte, og bry seg. Dette er ekspertisen til Kirkens SOS og vårt viktigste bidrag. Vi har godt opplærte frivillige som tåler å høre om livet på sitt verste. Som har erfaring med å være i samtaler som omhandler selvmordstanker, og som møter de som ringer inn med åpenhet, varme og omsorg. Hos oss er det ingen som gjør det de gjør fordi det er en jobb. De er bare mennesker, uten faglig utdanning, som har lyst til å hjelpe andre. Flere av jentene i dokumentaren snakket om dette. De trengte omsorg fra et medmenneske, og det å bli sett, hørt, og trodd på. Og det kan de få hos oss.

– Det er mye støtte å få også. Det er alltid noen å prate med. På nattetid var det alltid noen som var der, når alle andre sover.

Det sa også Regine, som vi fikk møte i Innafor, om det mørke Instagram-nettverket. Kirkens SOS er til stede døgnet rundt på telefon og på SOS-melding, og vi jobber for å være der stadig mer på SOS-chat – for er det noe vi har sett med stor tydelighet nå, så er det at det finnes et stort behov for gode samtalepartnere på nett.

Derfor er vi takknemlige til NRK for at de har satt lys på dette mørke nettverket. All oppmerksomheten kan kanskje få igangsatt en mobilisering som kan være til stor hjelp for disse fortvilte unge menneskene. Og én måte å ta del i denne mobiliseringen på, er å være frivillig på SOS-chat. For å være mer til stede trenger vi flere mennesker som kan gi litt av sin tid for å lytte, tro på og gi omsorg. Mer om dette kan du lese om på kirkens-sos.no.