Sommerferien er i gang på sykehusene, men folk blir fortsatt syke. Så stort er trykket på akutte innleggelser nå at Sykehuset Innlandet igjen har gått over i beredskapsmodus. Håpet er at grepene dette innebærer skal være nok til at sykehusene slipper å kalle ansatte tilbake fra ferie. Ledelsen har gjort det klart at dét vil sitte veldig langt inne, fordi ansatte både fortjener og selvsagt har krav på – å få puste ut etter lange, ekstraordinære måneder på sykehusene. Det kan de saktens også trenge, om FHIs nye prognoser slår til. 

For pandemien er på vei til å blomstre opp igjen. Den seneste mutasjonen av viruset ser ifølge FHI ut til å være smartere til å forbigå både vaksineimmunitet og immunitet fra tidligere sykdom, i tillegg til at den er enormt smittsom. Derfor ser de ikke bort fra at antall covid-19-relaterte innleggelser på sykehusene kan vokse til nivåer som vi sist så under den seneste vinterbølgen.   

Ledelsen i Sykehuset Innlandet vil ikke spekulere i hva som kan være årsakene til at så mange av pasientene som kommer nå trenger akutt behandling og innleggelse. Det som så langt er situasjonen, er at innleggelsene ikke varer så lenge. Og at covid-19 er en del av bildet, men ikke i så stor grad at det forklarer den uforutsette økningen av pasienter. Som også andre helseforetak opplever i disse dager. 

Sykehuset Innlandet forsikrer likevel så langt de kan at alle som kommer skal få den helsehjelpen de har behov for, uansett pandemi og ferieavvikling.

 

Vi andre kan bidra ved å igjen øke bevisstheten om smittevern og holde oss hjemme når vi ikke er i form. Om ikke for egen del, så av hensyn til våre eldre. For det er fortsatt de eldste som blir hardest rammet av covid-19-viruset. Gjennomsnittsalderen for de som har mistet livet i Norge med covid-19 som hovedårsak, er ifølge FHI 84 år. Av de snaut 200 covid-pasientene som ligger på sykehusene denne uka, er 86 prosent over 65 år. Derfor bør godt voksne benytte seg av muligheten for en oppfriskningsdose av vaksinene, fordi vi må dessverre forberede oss på å leve med denne helsemessige trusselen i overskuelig framtid.