Totalt ble det gjort over 24 millioner togreiser med Vy de første fire månedene av året, som viser en samlet vekst på 5,6 prosent for togtrafikken i Norge sammenlignet med samme periode i fjor.

Gjøvikbanen har opplevd en markant økning de seneste to årene, og forteller i en pressemelding at Gjøvikbanen i perioden januar-april 2019 har gjennomført over 750.000 reiser under VY-navnet.

Fra januar i år byttet Vy Gjøvikbanen metode for å telle antall reisende, noe som fører til at tallene fremkommer annerledes enn fjorårets tall. Dette gjør det umulig å oppgi noen eksakt økning i antall reisende.

Fjoråret endte med en vekst på 7,5% for Gjøvikbanen, og hittil i år skal økningen ha vært ca. 3,0 prosent.

Øystein Gullaksen, daglig leder for Gjøvikbanen, skriver i pressemeldingen at økningen skyldes i all hovedsak av punktlighet og nye togsett med klimaanlegg og lavt støynivå. En annen innvirkning som fører til flere kollektivreisende kan være de økende bompengeavgiftene i Oslo.