Stadig vekst i antall reisende på Gjøvikbanen

I de fire første månedene av 2019 har Gjøvikbanen gjennomført over 750.000 reiser.

DEL

Totalt ble det gjort over 24 millioner togreiser med Vy de første fire månedene av året, som viser en samlet vekst på 5,6 prosent for togtrafikken i Norge sammenlignet med samme periode i fjor.

Gjøvikbanen har opplevd en markant økning de seneste to årene, og forteller i en pressemelding at Gjøvikbanen i perioden januar-april 2019 har gjennomført over 750.000 reiser under VY-navnet.

Fra januar i år byttet Vy Gjøvikbanen metode for å telle antall reisende, noe som fører til at tallene fremkommer annerledes enn fjorårets tall. Dette gjør det umulig å oppgi noen eksakt økning i antall reisende.

Fjoråret endte med en vekst på 7,5% for Gjøvikbanen, og hittil i år skal økningen ha vært ca. 3,0 prosent.

Øystein Gullaksen, daglig leder for Gjøvikbanen, skriver i pressemeldingen at økningen skyldes i all hovedsak av punktlighet og nye togsett med klimaanlegg og lavt støynivå. En annen innvirkning som fører til flere kollektivreisende kan være de økende bompengeavgiftene i Oslo.

Artikkeltags