Spytter inn 9,9 millioner i Raufoss-industrien

Fylkesutvalg vedtok å bevilge 9,9 millioner kroner til industrimiljøet på Raufoss.

DEL

Det var tirsdag at utvalget vedtok å bevilge 3,9 millioner kroner til NCE Raufoss for å etablere «læringsfabrikken» i katapultsenteret MTNC. Totalt får industrimiljøet på Raufoss 9,9 millioner fra Oppland fylkeskommune.

Oppland fylkeskommune har i en årrekke vært aktiv samarbeidspartner med industrimiljøet på Raufoss. Prosjektet med avvikling av Raufoss ASA til etablering av en rekke enkeltstående selskaper er avsluttet, men bedriftsnettverket fortsetter.

Dette er et av fylkeskommunens beste og mest vellykkede næringsutviklingsprosjekter, og på grunn av dette har nærings- og fiskeridepartementet bevilget 66 millioner kroner til Raufoss-miljøet for å bygge opp et katapultsenter (MTNC).

En slik «læringsfabrikk» skal gi skolene i Oppland nye muligheter med tanke på tilnærming til problembasert og eksperimentell læring, samt gi skoleungdom økt læringsglede gjennom å lære i nye og moderne læringsformer.

Derfor legges det til grunn et samlet bidrag 5,4 millioner kroner til etablering av en «læringsfabrikk» i Norsk katapultsenter, fordelt på tre millioner til investering i bygg, og 2,4 millioner i læringsutstyr.

Oppland fylkeskommune og fagskolen Innlandet dekker også årlig husleie til NCE Raufoss med 250.000 kroner hver, som dekker tilgang til læringsfabrikken, katapult og Lean lab inkludert tilgang på kompetent personell for Fagskolen Innlandet og VGO.

Fylkesutvalget vedtok også å videreføre tildelingen vedtatt i FU 2018 med fire millioner kroner til NCE Raufoss med føring om minimum 750.000 kroner til Total Innovasjon og 250.000 kroner til ledelse i KOMM INN AS.

Dette innebærer en samlet bevilling fra Oppland fylkeskommune på 8.150.000 kroner, og 1.750.000 kroner fra Fagskolen Innlandet, forutsatt positivt vedtak i styret i Fagskolen Innlandet.

Artikkeltags