Vi kan ikke se at mer aktivitet på Vind skal bety økte sosiale forskjeller, men vi ser svært mange argumenter for det motsatte

GOBB arena. Illustrasjon

GOBB arena. Illustrasjon

Av
DEL

debattInvitasjon til Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn

Oppslaget i dagens OA gir vi gjerne en kommentar til. Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn (GHM) har i saksreferanse 18/00135-2 gitt uttalelse til plan for detaljregulering av Vind idrettspark med saksreferanse 17/5129. Mandatet er å gi en vurdering av reguleringsplanen i lys av folkehelseperspektivet. Konklusjonen i innspillet til reguleringsplanen er slik:

«KONKLUSJON/ UTTALELSE:
En flerbrukshall på Vind idrettspark vil være positivt for idrettsmiljøet på Vind, i tillegg til de ressurssterke som allerede har iboende ressurser til å ta seg dit uavhengig av avstand, men antakelig ikke i et folkehelseperspektiv for Gjøvik kommunes befolkning som helhet.
Hvis Gjøvik kommune skal planlegge byutvikling med tanke på å nå overordnede mål som reduksjon av sosial ulikhet i helse og inaktivitet, bør idrettsanlegg plasseres slik at de enkelt nås av flest mulig. Eller kanskje Gjøvik kommune bør prioritere andre typer anlegg som tiltak i folkehelsearbeidet?»

Vind IL kan betrygge at en slik uttalelse ikke vil få betydning for beslutningen om å bygge GOBB Arena på Vind idrettspark.

Vi tør også å påpeke at uttalelsen faller på sin egen urimelighet, og at GHM sine saksbehandlere hverken kan ha forstått konseptet, formålet med reguleringsplanen, eller satt seg godt inn i Vind IL sin søknad for å bygge multisporthallen GOBB Arena på Vind idrettspark.

Vind IL har i sine søknadsrunder brukt mye ressurser på å belyse plassering, og det er en anerkjent konklusjon at flerbrukshall på Vind idrettspark er en god plassering også i lys av folkehelseperspektivet.

Vind idrettspark ligger i Gjøvik kommunes største bydel, og i regional sammenheng nært kommunesentra for både Østre og Vestre Toten. Vind idrettspark vil ikke bare inneholde en mulitsporthall, men også store friområder, turstier, sykkelstier, skicross, lysløyper, skicross, utendørs treningsapparatet, fotballbane og kunstgressbane. Vårt hovedargument for å bygge multisporthall på Vind har vårt at anlegget vil bli en regional samlingsplass for aktivitet og folkehelse, året rundt.
Over 10.000 innbyggere i søndre bydel har Vind og Østby som sitt nærmeste rekreasjonsområde, og når idrettsparken på en kort buss eller kjøretur, sykkeltur eller gåtur. Vind idrettspark er nærområde ikke bare for Vinds medlemmer eller sørbyen, men for hele Gjøvik kommune og hele regionen når det kommer til anlegg av denne størrelse.
Det er god bussforbindelse til Vind, og klubben har over en lengre periode også jobbet aktivt for ytterligere å styrke bussforbindelse med Gjøvik sentrum, NTNU / Kallerud og Sørbyen.

Det er neppe noe annen aktivitet som reduserer sosiale forskjeller mer enn tilhørighet i et idrettslag, og med GOBB Arena vil Vind kunne legge til rette for en lang rekke nye aktiviteter utover dagens hovedtilbud som nettopp vil fange opp barn og unge, også inkludert E-sport som kan være en utfordrende aktivitet sett i folkehelseperspektiv.
De over 200 trenere og lagledere som hver uke bruker fritiden sin for å skape aktivitet for egne og andres barn på Vind, er også imponerende gode til å se de som trenger hjelp med transport, og organiserer gjerne kjøre-grupper slik at alle som vil kan komme seg på trening. Man trenger på ingen måte å være ressurssterk, hverken for å komme seg til Vind idrettspark, eller å drive aktivitet på Vind.

Vi kan ikke se at mer aktivitet på Vind skal bety økte sosiale forskjeller, men vi ser svært mange argumenter for det motsatte.
Vind IL vil med sitt nye anlegg ytterligere forsterke et viktig aktivitets og inkluderingsmiljø, både for organisert og uorganisert aktivitet.

Påstanden fra GHM om at en idrettshall på Vind medføre sosiale forskjeller er derfor vanskelig å forstå.

Vi vil gjerne invitere GHM til et besøk på Vind idrettspark, gjerne med bussen, det tar snaue 15 minutter fra Gjøvik sentrum.
Pass samtidig på å nyte utsikten: Turen går nemlig gjennom boligområder som huser nær 1/3 av kommunens innbyggere, men noen annen idrettshall vil ikke være å se.
Og føles bussturen for dyr så spanderer vi gjerne billetten, i Vind skal alle som vil få være med!

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags