Vil gi byen et løft

SER framover: Interimsstyret i Gjøvik FF har store visjoner for framtiden. Fra høyre Jørg Terje Sagenes, Sturla Kollshaugen, Marianne Aashaug og Rune Kollshaugen.foto: line ramsrud

SER framover: Interimsstyret i Gjøvik FF har store visjoner for framtiden. Fra høyre Jørg Terje Sagenes, Sturla Kollshaugen, Marianne Aashaug og Rune Kollshaugen.foto: line ramsrud

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

8. oktober i år så Gjøvik FF dagens lys. Leder i interimsstyret for klubben, Jørg Terje Sagenes ønsker at den nye klubben kan bli et lag hele Gjøvik kan identifisere seg med.

DEL

I Gjøvik, en kommune med rundt 30.000 innbyggere har vi i 2009 fire lag i 3. divisjon. Alle klubbene har spillere som er talentfulle, treningsvillige og som har mål om å utvikle seg videre. Det er disse spillerne vi ønsker å samle i Gjøvik FF, sier leder i interimsstyret for Gjøvik FF, Jørg Terje Sagenes.

Overbygningsklubben vil ikke ha en yngres avdeling, men legge til rette for hospitering og bidra til spillerutviklingen i de respektive moderklubber.

Spennende

Gjøvik FF ble stiftet 8. oktober, men det gjenstår å få årsmøtene i SK Gjøvik-Lyn og Vardal, de to klubbene som har valgt å bli med i «prosjektet», med seg gjennom å stemme for å avgi sin tredjedivisjonsplass til overbygningsklubben.

Det er klart at det knytter seg en viss spenning til hva årsmøtene sier, men når det gjelder å få «go», har begge klubbenes representanter i interimsstyret en god følelse, forsikrer Sagenes.

Det har vært litt skriverier på hjemmesidene den siste tiden?

I to såpass store klubber som Vardal og SK Gjøvik-Lyn tross alt er, hadde det vært unaturlig om det ikke var noen som var skeptiske. Det tyder på engasjement, mener Sturla Kollshaugen.

De få som har ytret en viss skepsis bør ha fått den informasjonen de var ute etter og så vidt det er meg bekjent har diskusjonen nå avtatt, legger Sagens til.

Moderklubbene består

Mange lurer blant annet på hvordan Gjøvik FF i praksis skal fungere.

Hva skjer med Vardal og SK Gjøvik-Lyns plasser i 3. divisjon?

Det er det årsmøtene skal ta stilling til. For at Gjøvik FF skal kunne starte opp i 3. divisjon, må begge klubbene trekke sine lag fra divisjonen. Moderklubbene vil bestå, men altså ha hvert sitt A-lag i 4. divisjon, forklarer Marianne Aashaug.

Det positive med å skape en overbygningsklubb på denne måten er at Vardal og SK Gjøvik-Lyn kan bruke mer penger på yngres- og breddefotball, skyter Sagenes inn.

Hvordan vil «utvelgelsen» av spillere foregå i praksis?

Det som skjer akkurat nå er at det kjøres felles treninger for alle spillere som ønsker å være med. Det kommer vi til å fortsette med utover høsten, helt fram til et trenerteam og sportslig ledelse plukker ut en stall på 18-20 spillere, sier Sagenes.

Når vil trenerteamet være på plass?

Det er en prosess vi er inne i akkurat nå. Vi har en del konkrete navn på blokka, men vi har ikke kunnet skrive kontrakter så lenge vi er avhengige av årsmøtevedtakene for å sette i gang slik vi ønsker, opplyser Sagenes.

Toppfotball i 2015

Hvilke mål har klubben satt seg?

Vi har sagt at vi vil spille toppfotball i 2015. Men for å komme dit har vi satt oss flere delmål. 2009 blir et arbeidsår i 3. divisjon, med et budsjett på rundt 1,2 millioner kroner. Vi ønsker oss opp i 2. divisjon så fort som mulig, men det avhenger selvfølgelig av om vi blant annet når budsjettmålet.

Hvordan er interessen fra næringslivet?

Responsen har vært udelt positiv så langt. Mange har nok ventet på et slikt prosjekt og har antydet at de er villige til å gå tyngre inn enn tidligere, sier Sagenes.

I løpet av november håper Sagenes og interimsstyret, som vil lede klubben fram til det ordinære årsmøtet i januar 2009, å ha «penger på bok».

Målet

Sagenes innrømmer at toppfotball i 2015 er et hårete mål og at kompetanse etter hvert må hentes utenfra.

Vi står godt rustet når det gjelder kompetanse lokalt på det nivået vi starter på. Men jeg er enig i at det både på leder, trener og spillersiden må hentes inn krefter utenfra.

På sikt er målet å skape begeistring i byen. Vi håper at Gjøvik FF skal bli et A-lag hele byen kan være stolte av. Det har vært gjort forsøk på liknende prosesser tidligere, første gang i 1973. Man har imidlertid aldri kommet så langt som nå. Nå er tiden inne, mener Jørg Terje Sagenes og resten av interimsstyret i Gjøvik FF.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags