Stor aktivitet

Artikkelen er over 19 år gammel

Biri Idrettslag lever opp til sitt rykte som Gjøviks største idrettslag. Og selv om man i år ikke klarte å nå 1000 medlemmer, er man i klubben fornøyd med å ha 988 medlemmer i kartoteket. Årsmøtet utnevnte ekteparet Helge og Åse Sveen til æresmedlemmer for deres store engasjement for skisporten i Biri IL.

DEL
Beretning og regnskap viste solid aktivitet. Fra 1.januar i år ble også driften av det nye nærmiljøanlegget på Myrvang innlemmet i laget. Dermed har Biri IL fått et betydelig løft av nye anlegg i løpet av det siste året med flotte ballsletter i landlige omgivelser og restaurerte bygninger til bruk for befolkningen i området.
- Vi har et idrettslag og tillitsvalgte vi kan være stolte av i bygda, sa den gjenvalgte leder Terje Gullord, da han takket for fornyet tillit som leder av Biri Idrettslag, da årsmøtet ble avholdt med god oppslutning.

Overskudd
Totalt kom Biri IL ut med et overskudd (alle grupper innbefattet) på 86.500 kroner, og årsmøtet godkjente avsetninger til løypemaskin, fotballbane, idrettsstipend og ÇMyrvangprosjektetÈ. Totalt hadde laget en omsetning på vel 1.5 millioner kroner.
Ved siden av lagets mange aktive grupper, fotball junior og senior, ski, gym/turn, trim/tennis, barneidrettsskolen og friidrett, er Myrvangkomiteen, Biri-Avisa og en rekke komiteer i sving året gjennom. I tillegg har laget sikret seg vaktmester, som laget vil finne midler til å bruke mer i 2001. En svært viktig person med så mange anlegg å holde i topp stand.

«Tirsdagsgjengen»
En flokk velvoksne karer utgjør «Tirsdagsgjengen», som hver tirsdag tar med seg nødvendig utstyr og møter opp med godt humør og stor arbeidslyst. Dette er ei svært viktig gruppe for laget, som får gjort mye nyttig arbeid gjennom året via flittige never.
Ellers er klubbhuset i Biri Idrettspark flittig brukt til private arrangement og egne, tilsammen 75 utleier i løpet av året ved siden av det gruppene bruker. Derfor er det ekstra viktig det arbeid tirsdagsgjengen, bestående av seks karer og ei driftig kvinne, utfører for laget.
Prosjekt «Myrvang» nærmere seg ferdigstillelse og et kjempestort arbeid er utført i form av dugnader, støtte og midler. Totalt er det brukt 3762 dugnadstimer på anlegget, og en rekke er blitt med i venne-foreningen som støtter økonomisk.

Jubilerte
19. august 2000 markerte de sitt jubileum. I dag er 360 av lagets medlemsmasse på nær 1000 medlemmer aktivt i laget. Et vellykket jubileumsarrangenment som komiteen bestående av Jan Marstein, Ingelauv K. Hagen og Erna Dahl, får sin del av æren for i beretningen.
Årsmeldingen med gruppenes års- og halvårsrapporter viser at det drives systematisk i laget og at gruppene står for aktiviteten med ski og fotball som de to største. Barneidrettsskolen er svært positiv og er en fin rekrutteringskilde til laget.

Gullord gjenvalgt
Årsmøtet ble forelagt valgkomiteens forslag til nytt styre og valgte representanter og gjenvalgte Terje Gullord som leder. Med seg fikk han nestleder Alf B. Ouren, sekretær Torvild Sveen, kasserer Arne Svedal, styremedlemmene Arne Nordvang, Sigurd Gallefoss, Ragnhild Dunker og ungdomsrepresentant Cathrine Dunker Furuly med Ingvild Elveseter som varamedlem.
Helge og Åse Sveen ble under årsmøtet æresmedlemmer i Biri IL for sin innsats gjennom mer enn 20 år som administratorer ved skirenn og Åses aktive tid som håndballspiller.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags