Gå til sidens hovedinnhold

Ingen lederkrise

Artikkelen er over 20 år gammel

Vel 25 medlemmer hadde møtt fram til årsmøte i Gjøvik Gymnastikk- og Turnforening tirsdag. Møtet forløp uten dramatikk, og den mest drastiske beslutningen som ble fattet var å øke medlemskontingenten. Takket være et sporty styre som på kort varsel stilte til gjenvalg, ble det heller ikke lederkrise i foreningen.

Gjøvik gymnastikk- og turnforening er en gammel, ærverdige forening som i dag har vel 230 medlemmer. De aktive er i alderen tre til nitti år. Foreningen leier treningslokaler i Turnhallen, Østre Totenvei, og har et bredt utvalg aktiviteter for medlemmene.
I de senere åra har medlemsmassen stadig økt, og det er tydelig at turn og gymnastikk er et rimelig tilbud til barn og unge økonomisk sett. Prismessig ligger årsavgiften på nivå med månedsavgiften på mer "eksklusive", kommersielle tilbud. Derfor syntes styret at det var rimelig å øke medlemsavgiften noe, samt innføre en treningsavgift for barne- og konkurransepartier.

Økonomi
Bakgrunnen for kontingentøkningen er blant annet at foreningens utgifter til leie av Turnhallen vil øke betraktelig. Før har denne leien ligget langt under markedspris, men den vil nå bli oppjustert. Dermed trengs det også mer penger inn i kassa.
Et forslag som ble reist på årsmøtet, var at veteranene ønsket å betale halv kontingent hvis de ikke fikk et eget treningstilbud også i høsthalvåret. De har ofte kun vært aktive etter jul, da de har trenet til sommerens stevner. Styrets innvending var at også barn og foreldre kan føle det urettferdig å måtte betale full årskontingent hvis barnet begynner seint i sessongen. For å unngå forskjellsbehandling ville ikke styret gå inn for forslaget, som raskt ble trukket tilbake. Styret og veteranene ble i stedet enige om å satse hardt på å få tak i en trener for veterangruppa til høsten.

Nesten krise
Som så mange andre sportsklubber og idrettslag sliter Gymnastikk- og Turnforeningen med å rekruttere nye folk til ledelsen. Det ble bestemt på årsmøtet å erstatte det "sovende" miljøutvalget med en foreldregruppe, som kan hjelpe til ved arrangementer og lignende. Å engasjere foreldrene til barn og ungdom som er med i foreningen må til. På årsmøtet var de ikke godt representert. Der dominerte veteranene.
Med en valgkomite som var lovlig seint ute, sto plutselig GTF uten nye alternativ til de som egentlig skulle ut av styret i år. På kort varsel stilte de mest sentrale opp til gjenvalg, om enn bare for ett år. Så blir da i hvert fall lederkrisa utsatt enda en stund.