– Perfekt for hundekjøring

Av

For første gang i Mush Synnfjells historie var start, innkomst og ett av sjekkpunktene lagt til Halden Gård.