Det går fram av en pressemelding fra styreleder Dag Georg Jørgensen.

Pressemeldingen lyder:

«På grunn av klubbens anstrengte økonomi har FK Gjøvik-Lyn blitt enig med Frank Andås om å avslutte arbeidsforholdet den 26. september 2017.

Situasjonen knyttet til klubbens økonomi er tidligere redegjort for. 

Ut over dette gis ingen kommentarer i sakens anledning.»

Frank Andås ble ansatt som daglig leder i FK Gjøvik-Lyn i oktober i fjor.