Gå til sidens hovedinnhold

Ekstra penger til idrett og nærmiljø

Artikkelen er over 20 år gammel

Gjøvik kommune har allerede gitt tilsagn om penger til flere idretts- og nærmiljøanlegg i år. Nå må ekstrabevilgninger til for å oppfylle løftene.

Under arbeidet med økonomiplanen for 2001-2004 ble posten for investeringstilskudd til spillemiddelberettigede prosjekter innen idretts- og nærmiljøanlegg kraftig redusert.
Kommunen avsatte 120.000 kroner på budsjettet for 2001, men har allerede lovet bort 441.000 kroner til utbetaling til lag og foreninger i år.
Flere av anleggene som har fått tilsagn om penger er allerede ferdigstilt, og søkerne forventer naturlig nok å få sine penger dette året, slik de har fått tilsagn om.
For å få oppfylt sine forpliktelser må kommunen dermed trå til med 321.000 kroner i ekstrabevilgning, slik at alle får pengene de har fått tilsagn om.
Det innstiller også rådmann Reinert Seljeskog på at de får foran onsdagens formannskapsmøte.
Sju av prosjektene er allrede avsluttet, og står dermed uten dekning for alle utgiftene. De øvrige seks prosjektene skal avsluttes i løpet av sommeren.
De fleste av anleggene eies av velforeninger, og rådmannen framholder i sin innstilling at dette er foreninger med liten likviditet, som således er avhengig av å få tilskuddene utbetalt.
Anleggene som får midler er: Myrvang fotballbane (Biri IL) 50.000 kroner, rehabilitering av håndballbane (Varde IL) 50.000 kroner, sandvolleyballbane (Åslundmarka Vel) 23.000 kroner, hinderløype (Eiktunet) 19.000 kroner, balløkke med utstyr (Tranberg Vel) 19.000 kroner, to balløkker (Øverby Helsesportsenter) 100.000 kroner, balløkke med utstyr (Bondelia Vel) 5.000 kroner, nærmiljøanlegg (Kopperud skole) 25.000 kroner, nærmiljøanlegg (Nordbyveien Barnehage) 10.000 kroner, nærmiljøanlegg (Redalen skole) 22.000 kroner, nærmiljøanlegg (Skrinnhagen skole) 7.000 kroner og ombygging av skytterhus (Snertingdal skytterlag) 111.000 kroner.