Gå til sidens hovedinnhold

Spørsmål til Næringslaget Invekst Gjøvik & Toten

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Næringslivstoppene i Gjøvikregionen, inkludert den lokale rektoren ved NTNU, har ytret seg om nedleggelse av de eksisterende sykehusene i Hedmark og Oppland, til fordel for ett sykehus ved Moelven. De har med alle sine «kunnskaper» om sykehusdrift, kastet seg inn i kampen for et dårligere helsetilbud for befolkningen. Dette lauget av direktører gjentar de samme, svært dårlige og lite underbygde argumentene fra styret i Sykehus Innlandet, noe som sier oss at dette kan ingen av dem ha satt seg inn i.

Vi i Sykehusaksjonen «Vi som er for tre akuttsykehus i Oppland; Lillehammer, Reinsvoll og Gjøvik», har utfordret denne slette argumentasjon siden 2012 og tar vi med kampen fra 2005 blir det 15 år, uten at tilhengerne av nedlegging av mange store og fine lokalsykehus overhodet har klart å svare på et eneste spørsmål.

Det er med glede at vi igjen får en sjanse til å stille direktørlauget en del spørsmål vedrørende det de så frisk og freidig hevder er «kretsmesterskap» i å beholde sykehus i sine respektive byer. Det som forundrer oss i dette utsagnet er jo at de fleste politikere og ordførere har solgt sykehusene sine til Sykehuset Innlandet (SI) for mange år siden, i bytte mot intetsigende løfter om lys i noen vinduer og en styrking av lokalmedisinske sentre. Vi har fra 2005 og til nå hatt økonomien som et av hovedpoengene i den store folkelige motstandsbevegelsen mot ett sykehus i Hedmark og Oppland.

Det lar seg kort og godt ikke gjøre å bygge nytt og stort nok, uten at alle de godt fungerende sykehusene vi har i dag blir nedlagt. Det har vært planen fra dag en, men SI har måttet endre planene sterkt etter hvert som årene har gått. Hvordan kan dere i direktørlauget si at dette er til fordel for befolkningen i Oppland?

Hvorfor går sykehuset med underskudd? Er det fordi de lager budsjetter som er umulige å nå og derfor fremstår som tap og underskudd? Jeg er rimelig sikker på at dere ikke veit at SI må avsette store midler til et framtidig sykehus. Disse pengene må jo da tas fra Basistilskuddet og DRG-pengene som sykehusene får for utførte tjenester. Det vil si at dere i lauget støtter denne politikken med å ta/stjele penger fra pasientene for å realisere et framtidig sykehus med enorme underskudd i framtida. Mener dere at vi som pasienter har fordeler av store nedskjæringer i sengeposter og beredskap?

Vi registrerer at befolkningen holder stand mot den ensidige propagandaen fra SI og toppolitikerne i partiene FrP, Ap, H og Sp. Det er i seg selv en kjempeprestasjon.

Vi konstaterer at dere overhodet ikke har fått med dere SIs planer om at alle som NÅ kommer på sykehus, ikke vil komme inn i det nye sykehuset. 20 prosent av pasientene vil rett og slett bli henvist til sine respektive kommuner, som ikke får fem øre for å ta de imot. Gjett hvem som ikke kommer inn? Det gir ikke store odds å sette pengene sine på at de eldre, som dere viser litt omsorg for, ikke kommer inn.

Har ikke direktørlauget fått med seg grunnen til at vedtaket i Helse Sør-Øst tar slik tid? Det har sammenheng med at SI sendte fra seg et makkverk av en plan. De hadde overhodet ikke klarlagt konsekvensene for hva som skal skje i framtida. Dere har heller ikke tatt inn over dere det uføret Helse Sør-Øst har viklet seg inn i Oslo. Det trengs et berg av penger for å få orden på dette. Vi trodde dere hadde evner til å sette dere inn regnskaper og sans for tall. Det har dere ikke. Håper at dere ikke er like lemfeldige med deres egne bedrifter, som dere har vært her.

Ledelsen/styret i Sykehuset Innlandet har levd etter prinsippet om først å fatte vedtak og så utrede konsekvensene etterpå. Er det slik dere styrer deres egne bedrifter og institusjoner?

Til slutt er det nødvendig å minne om den situasjonen vi nå har kommet i. Koronaviruset har vist at den rådende helsepolitikken siden 2001 har vært totalt feil. Antall sengeplasser er nesten halvert, beredskapen er dårlig. Det er for lite utstyr og beskyttelse i form av masker, engangshansker, beskyttelsesdrakter og så videre. Hvorfor? Sykehusene skal jo spare penger. Det skal drives som en samlebåndsfabrikk. Vi skal ikke ha lagre, men bestiller slik at vi ikke behøver å ha «unødvendig utstyr» på lager. Det er jo for dyrt.

Det vil kort og godt si at vi trenger en ny sykehuspolitikk, muligens flere sykehus, og ikke færre. Vi trenger ikke store monsterbygg, men vi trenger gode og rasjonelle bygg, som ikke konkurrerer om å bli det høyeste bygget. Vi trenger politikere som tar beredskapen på alvor og som setter befolkningen sine behov først og som tar avstand fra markedsliberalistiske teorier innenfor offentlig sektor.

Ta makta tilbake.

Kommentarer til denne saken