Nå er alle politiske partier i full gang med å få lagt fram sine valgprogrammer, der de viser hva for saker de vil arbeide med. Jeg vil ikke kommentere alle saker. Det er mange viktige saker som politikerne skal arbeide med, også enkelte svært vanskelige saker. Jeg regner med at jeg kan komme med spørsmål til politikere når det også gjelder en spesiell sak. En svært viktig og vanskelig sak er rovdyrproblemet. Det er mange som er skadelidende ved dette. For mange blir det en viss redsel for å ferdes i skog og fjellområder.

Mine spørsmål blir da:

1. Er det noe parti som har tatt opp dette i eget valgprogram?

2. Vil alle partier ta med dette i eget program?

3. Kan hvert enkelt parti komme med sitt forslag om hvordan rovdyrproblemet skal løses?

4. Er det rettferdig at bare en del av befolkningen skal bære alle byrdene ved denne rovdyrpolitikken?

Dette er det viktig å få svar på. Det ser jeg fram til.

Arne Warberg,

leder av lokallaget FNR Valdres