Spleiselag og dugnad gir bredbånd til folket – se hvilke områder som skal bygges ut i Gjøvik, Land og Toten

Kommunene i Gjøvikregionen er i ferd med å lande den første av to anbudsrunder for utbygging av bredbånd i områder uten kommersiell utbygging. Tre tilbydere har meldt seg for å gjennomføre det som vil bli finansiert som et spleiselag mellom utbyggerne, offentlige midler og innbyggerne.