Dataspill er en sentral del av ungdomskulturen og er en viktig læringsarena. Det er viktig at vi setter oss inn i den verdenen barna våre beveger oss i - både for trygghet, men også for å bygge gode relasjoner.

Mange har blitt rørt av å lese historien om Mats. NRK har formidlet en tankevekkende historie om en alvorlig syk gutt som fant vennskap og fellesskap gjennom gaming - dataspill. Faren til Mats forteller åpent at han ikke forsto spillverdenen som sønnen var en del av og hva den betød. Historien er en viktig påminnelse om at dataspill har verdifulle sider ved seg.

Vi som jobber med barn og unge får ofte høre historier om hva spill betyr for dem. Det er ikke så rart. Sært mange barn og unge bruker mye tid på gaming, alene eller sammen med andre. I 2018 fant Medietilsynet at 96 prosent av guttene og 63 prosent av jentene mellom 9 og 18 år spilte dataspill regelmessig. For mange er spill en vei inn i vennskap, både med medelever, men også med andre fra hele verden. I spillverden får de til ting – det er en arena hvor de opplever mestring.

Gaming er en interesse ungdommer med læringsutfordringer deler med sine jevnaldrende. Elever med autismespekterforstyrrelser, ADHD eller spesifikke språkvansker spiller like mye eller mer enn gjennomsnittet. De finner det motiverende, de greier å konsentrere seg over lengre tid og opplever mestring, noe de kanskje ikke opplever så ofte i klasserommet. Barn og unge med lærevansker har mange erfaringer med å mislykkes uten å få muligheten til å prøve på nytt. Gode dataspill bruker mange av de samme teknikkene en god lærer bruker: de motiverer, byr på utfordringer som gir mulighet for mestring på eget nivå og de setter krav til aktivitet. Et spill har mål som er brutt opp i delmål, har tydelige regler, gir positiv og konstruktiv feedback og gir mulighet til å prøve og feile.

Heldigvis får stadig flere skoler øynene opp for spillbasert læring. Dataspill i undervisningen spiller på interessene til elevene og tilbyr en mer leken og utforskende vei til læring. Spill kan være med å utvikle ulike ferdigheter hos elevene som er viktige for et fremtidig arbeidsliv, som blant annet kommunikasjon, språkferdigheter, organisering, lederskap, samarbeid, strategisk tenkning, problemløsing, kreativitet og kritisk tenkning.

Ved bruk av spill blir elevene aktive deltakere i læringsprosessen. Spill kan være en innfallsport til utforskende og dyp læring, samtidig som det kan motivere og ufarliggjøre. Spill er også en fin aktivitet å bygge samarbeidslæring rundt.