Før månedsskiftet hadde Sør-Aurdal totalt 27 påviste smittetilfeller blant kommunens innbyggere, Nord-Aurdal 61. Dagen før tusenvis av tilreisende er ventet til Valdres og Fagernes under Rakfiskfestivalen, var smitteutviklingen slik at kommunedirektøren satte krisestab. Flere hundre personer har de siste dagene testet seg i kommunene. Med en rekke skolebarn blant de smittede, er mange lokale familier, lærere og annet skolepersonell berørt. Smitteveier er ikke nødvendigvis kjent, og det er reell frykt for en situasjon med villsmitte.

For ett år siden utløste nyordet «villsmitte» behersket panikk. Når folk ble syke uten at smittesporingstemaene klarte å isolere virusets veier, utløste det situasjoner der det ble trykket på den store røde knappen.

I dag opplever Aurdal sin hittil største smittebølge, uten at det innføres lokale tiltak eller setter begrensninger for Rakfiskfestivalen. Kommuneledelsen sier situasjonen gir grunn til både spenning og bekymring, men gjeldende nasjonale føringer og den lokale situasjonen man ser nå, gir likevel ikke grunnlag for å foreta seg noe på smittevernområdet.

Hvordan kan det være mulig? Svaret er selvsagt vaksinasjonsgraden. På landsbasis er 87 prosent over 18 år nå fullvaksinert. Det er for øvrig like stor andel som i Nord-Aurdal, mens Sør-Aurdal har 88 prosent fullvaksinerte.

Vaksinene beskytter i stor grad mot sykdommen, eller kan gjøre sykdomsforløpet mildere. Slik kan den også bidra til å begrense smitten. Men FHIs tall viser at epidemien igjen øker i omfang, særlig blant uvaksinerte, barn og unge. At disse smittetallene i dag møtes med stor ro, skyldes at barn sjelden blir alvorlig syke av covid-19.

Det er ikke å forvente at alle tilreisende leser lokalmedia og er oppdatert på smittesituasjon i Aurdal. Derfor er det viktig at Rakfiskfestivalen tar de forholdsregler som skisseres og oppfordrer til smittevern. Mer kan man ikke forvente av arrangøren når myndighetene ikke forlanger det.

Men med siste års nye perspektiv er det en risikabel situasjon å arrangere folkefest midt under et lokalt smitteutbrudd.