Gå til sidens hovedinnhold

Sp vil ha helhetlig utbygging av Rv4. Skal regjeringen og Høyre igjen svikte Innlandet?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sp og AP har sørget for at helhetlig utbygging av riksveg 4 står øverst på prioriteringslista fra Innlandet fylkesting. En helhetlig utbygging fra Mjøsbrua til Oslo er av stor betydning for Innlandet og den er viktig for Norge. Men det er all grunn til å frykte at regjeringen og Høyre igjen svikter Innlandet.

Senterpartiet vil sikre norske industriarbeidsplasser og gi norske bedrifter bedre vilkår. Raufoss-industrien og flere andre bedrifter i Vestoppland har stor nasjonal betydning med høy ekspertise og stor eksport. Rv4 er en svært viktig transportåre nå og for framtida. Et helhetlig, effektivt og velfungerende transportsystem er helt nødvendig for å opprettholde og utvikle konkurransekraften vi vet Innlandet har i Gjøvikregionen, men også regioner nordover, mot det internasjonale markedet. En full utbygging av rv4 vil redusere transporttid, kostnader og klimautslipp

Det er betryggende å ha et sterkt Sp-lag, fra Storting til lokalt, som jobber med samme mål – full utbygging av rv4. Sp i Innlandet jobber for et restriktivt jordvern, og vi mener at den beste løsningen for rv4 og områdene rundt er en løsning med minst mulig tap av dyrka og dyrkbar mark.

Fylkestinget i Innlandet står sammen i kravet om utbygging av hele strekningen. Men til tross en krystallklar og felles melding er det all grunn til være bekymret for at Høyre og regjeringen igjen svikter Innlandet.

I alle store saker henter regjeringen støtte fra FrP. Det er virker som regjeringens plan er å legge fram en NTP som er ferdig forhandlet med FrP. For Innlandet og alle som er opptatt av helhetlig utbygging av rv4 er det grunn til bekymring.

Når FrP forteller til OA 26. februar at regjeringen bare vil bygge ut halve strekningen, er dette langt fra godt nok. Det siste rv4 og Innlandet trenger er en ny runde med klattvis utbygging. En halvferdig rv4 vil ikke løse utfordringene industrien og innbyggerne opplever som følge av flaskehalsene i Groruddalen, Hagantunnelen og Nittedal.

Vi forstår at svært mange er skuffet over at Høyre og regjeringen ikke har større ambisjoner for Innlandet og ikke vil sikre en helhetlig utbygging av rv4. Vi er også overrasket over at Høyres stortingskandidat I Oppland, Kari Anne Jønnes er mest opptatt av hva Sp mener om rv4, samtidig som FrP forteller at hennes eget parti motarbeider hele Innlandets viktigste utbyggingsprosjekt.

Det er vanskelig å forstå Jønnes sitt behov for å snakke om andre partier, men et velment råd vil være å stille spørsmålet til Høyres sentrale politikere, i både regjering og storting. FrP sin løypemelding om regjeringens manglende vilje til å prioritere rv4 og Innlandet, bør bekymre både Jønnes og resten av Høyre i Innlandet.

Kommentarer til denne saken