– Bare overse dette vedtaket. Det sa Senterpartiets Kjersti Toppe til GD etter at helseministeren sist uke stadfestet Helse sør-østs vedtak i den mangeårige, betente sykehussaken i Innlandet. Toppe er nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og kan bli den neste helseministeren fra høsten av hvis det blir et regjeringsskifte.

Toppe påpeker det åpenbare i at det som kjent skal utredes et nullalternativ som et referansegrunnlag for det valgte hovedkonseptet gjennom konseptfasen. En utredning som allerede flere har uttrykt bekymring for at vil bli forsøkt brukt til en omkamp om plassering av Mjøssykehuset. Noe som da også flere ledende politikere på Hamar-sida har uttalt at er en mulighet.

– Tydeligere enn Høie

Når Kjersti Toppe og stortingskandidater i Hedmark understreker at saken ikke er avgjort, bidrar ikke det til ro om saken.

Blant annet lover stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) i Østlendingen at «Senterpartiet vil gjøre om vedtaket dersom vi kommer i regjering».

Kjersti Bjørnstad er fylkesleder i Oppland Senterparti, sentralstyremedlem og gruppeleder på fylkestinget. Hun vil ikke svare på spørsmålet om sykehussaken kommer til å fortsette med full styrke inn i valgkampen i Innlandet. Ei heller på hva hun mener om at flere i Hamarregionen nå sier helt tydelig at sykehuskampen fortsetter gjennom utredningen av nullalternativet.

– Viktig at nullalternativet utredes

Hun mener imidlertid at man ikke kan se bort fra et vedtak fattet av to helseforetaksstyrer, samt i et foretaksmøte med helseministeren.

– Vedtaket om å etablere hovedsykehuset i Moelv er i tråd med det Oppland Senterparti har jobbet for i lang tid. Men det er altså slik at heller ikke vi kan si nei takk til ytterligere kunnskap før et av de viktigste vedtakene for befolkningen i Oppland og Hedmark for de neste 40–50 årene skal fattes, sier hun.

– Derfor et det viktig at nullalternativet utredes. Her mener jeg Toppe er langt tydeligere enn Høie, som gir svært tvetydige signaler hva man kan forvente av en slik utredning, sier Bjørnstad.

– Senterpartiet har to syn

Bjørnstad vil ikke utdype hva hun tenker Kjersti Toppe legger i å poengtere at saken ikke er avgjort. Hun vil heller ikke si noe om hvilke signaler hun som fylkesleder i Oppland har om hvordan partiet med regjeringsutsikter stiller seg til den betente sykehussaken i Innlandet fra sentralt hold.

– Hva tenker du om at Emilie Enger Mehl garanterer for at Sp i regjering vil gjøre om på vedtaket for at Elverum skal bli akuttsykehus? Hvor uenige er egentlig Sp i Innlandet i denne saken?

– Oppland Sp og Hedmark Sp har ulikt syn og vedtak i sykehussaken. Det har vært kjent hele veien, og det har vi etter mitt syn håndtert på en grei måte. Jeg har stor forståelse for at Mehl som stortingsrepresentant fra Hedmark vil jobbe for sitt lokalsykehus. Når det gjelder Elverum er det allerede bestemt at det skal utredes om sykehuset skal ha indremedisinske akuttfunksjoner, sier Kjersti Bjørnstad.