Hvorfor stemte Sp mot SVs forslag om en opptrappingsplan hvor landbruket skulle sikres lik inntekt innen fire år? Sp bare prater!

Ikke troverdig fra Sp!