Jeg har lenge vært engstelig for oppdeling av regionen Hadeland,der Lunner, Jevnaker og Gran, skulle lande i hvert sitt fylke. Jevnaker har forstått dette og vil sammen med Lunner søke seg til nye Akershus. Det er godt å se at Hole også har valgt denne retningen. Gran har dessverre valgt å se nordover, til fordel for Innlandet. Ringerike har dessverre valgt å fortsette i nye Buskerud.

Ser en på kartet, vil Ringerike kommune bli et brudd i ringen rundt Nordmarka. Et nytt Akershus rundt Nordmarka vil bestå av Lunner, Jevnaker, Bærum og Nittedal.

At Buskerud Senterparti ved Sigrid Simensen Ilsøy vil nekte Jevnaker og Hole kommuner å søke seg til nye Akershus, er uforståelig. For Jevnakers vedkommende, gikk kommunestyret enstemmig inn for tilknytning til nye Akershus. I et demokrati, må jo dette være avgjørende.

Jeg trodde Senterpartiet var eksponent for nettopp demokrati og folkets mening. Er dette fordi noen har egeninteresse i politisk makt og posisjoner, og derfor vil gå på tvers av jevnakerbefolkningens mening?

Vil bare komme med noen argumenter for å holde Hadeland, Ringerike og Hole samlet samlet, i felles fylke.

Kan nevne Hadeland kultursal og resten av kulturlivet med felles ressurser over alle tre kommunene. HVS og skoleruteproblematikk for familier med skolebarn/ungdom fra ulike fylker. Med Ringerike i samme fylke vil også kontakten være bedre med hensyn til videregående skoler, kulturtilbud med mer.

Det er i dag en rotete og utilfredsstillende kollektivtilbud. Ulike billetteringssystemer, og operatører. Mesteparten av kollektivtrafikken er jo primært Hadeland, men behovet i retning Gardermoen- og Oslo-området, er jo en realitet. Ringerike har majoritet av pendlere til Oslo. Ifølge flere oppslag i lokalpressen, er pendlerne slett ikke fornøyd med Buskerus kollektivselskap Brakar.

Kollektivselskapet Ruter i Oslo og Akershus viser profesjonell og gjennomtenkt strategi. De har flere ferjer i sitt ansvarsområde, så Elrond vil garantert bli utnyttet like bra om Gran skulle gå til Akershus. Så, hva med det felles landbrukskontoret, går det mot Søndre Land eller Vestre Toten? Nei, men til Nittedal.

Randsfjordsamarbeidet bør også være en god grunn til å holde sammen. Til slutt og hver for seg er ikke politisk påvirkning minimal. Ved å stå sammen vil regionen få et større potensial.