Sp-politiker vil utsette fusjonen

HiG

HiG Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Det jobbes intenst for at Høgskolen i Gjøvik i januar skal bli en del av Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU)

Nå tar stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien (Sp) til orde for å utsette fusjonene av universitet og høgskoler.

– Useriøst

– Det er useriøst av regjeringen å vedta strukturendringer i universitet og høgskolesektoren og først i etterkant invitere Stortinget til å vedta nytt finansieringssystem og kvalitet i sektoren, sier Wøien, som er Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson og andre nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Komiteen har nå avgitt innstilling til Stortingsmelding 18 «Konsentrasjon for kvalitet» om struktur i universitet og høgskolesektoren. Senterpartiet foreslår der at regjeringen utsetter endringer i strukturen i universitets- og høgskolesektoren til stortingsmelding om kvalitet er behandlet.

– Bak-fram

– Regjeringen har siden de tok over kjørt denne prosessen bak-fram. Stortinget må få behandle sakene i riktig rekkefølge og sektoren må tas på alvor, sier Anne Tingelstad Wøien.

Senterpartiet står alene om forslaget om å utsette behandlingene av fusjoner selv om flere partier kritiserer regjeringen for en mangelfull stortingsmelding.

Senterpartiet er svært kritisk til at kvalitetskravene som er satt opp i meldingen verken er tydelige nok eller drøftet opp imot de ulike institusjonenes samfunnsoppdrag.

Kommentarer til denne saken