Sp og Ap har sviktet Etnedal

Av
DEL

MeningerMange tiår med SP- og AP-styre i Etnedal har ført til gradvis forfall av fylkesveiene. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for bevilgninger til fylkesveiene og Statens Vegvesen iverksetter arbeidene på oppdrag fra fylkeskommunen. AP og SP er de største partiene også i fylkeskommunen. Det bør derfor være korte kommunikasjonsveier mellom kommunestyret i Etnedal og fylkestinget. Begge partier har opplyst at de har gode kontakter oppover i det politiske systemet og at de benytter mange anledninger til å ta opp behovet for bedre veier. Den påståtte kontakten med fylkeskommunen har nærmest ikke hatt noen effekt og folk får selv bedømme hvorvidt SP og AP har troverdighet i dette spørsmålet. Bortsett fra Hellefossen bru med litt ny vei i hver ende, som ble utløst på grunn av bekymring for at gamle Lundebrua ikke skulle tåle trafikken, er det nærmest ikke gjort noe oppgradering av fylkesveiene i Etnedal. Mye av det som er gjort, er krisearbeid/-tiltak som holder for dårlig kvalitet til å vare i lengden. Etnedal FrP mener at SP og AP bærer et stort ansvar for ikke å ha benyttet mulighetene i forhold til sine partier på fylkesplan, samt at fylkeskommunen ikke har tatt ansvar for veiene i vår kommune.

Det er veldig bra at Lundebrua endelig har blitt erstattet med en ny. Denne ærverdige steinbrua ble som alle vet bygget for hest og kjerre, og ikke for tømmerbiler på 60 tonn. Vi ønsker Hellefossen bru velkommen selv om den kom 40 år for seint!

Veiene er det viktig å få gjort noe med og er en hovedkampsak i Etnedal FrP, og er vesentlig grunn til at lokalpartiet ble etablert i januar 2018.

Frp sin topp-kandidat til fylkestinget Truls Gihlemoen, tredje-kandidat til fylkestinget Lars Rem og Stortingsrepresentant Tor André Johnsen fra Transport og kommunikasjonskomiteen var med Etnedal FrP på befaring med buss tur/retur Bruflat – Steinsetbygda 26.08.2019, for selv å befare og se hvor ille det har blitt. Etnedal Bilruter sponset bussturen og sjåfør Ove Rognås orienterte en del underveis m.a. om hvor mye den elendige veikvaliteten sliter på bussene. Det fikk vi sannelig oppleve med risting og knitring i bussens sammenføyninger. Våre gjester fra Stortinget og fylkeslisten har vært på befaring av mange dårlige veier, men etter turen på hovedveien gjennom Etnedal; en så smal -, svingete - og ujevn vei, der veikanten har gitt etter, stubber stikker opp i veien, og med så mye trafikk til barnehage/skole var de enige om at dette er rett og slett skam.

Bevilgningene til fylkesveiene er nesten 3-doblet siden 2013. Med FrP og H i regjering siden 2013 er det stort fokus på å rette opp det enorme etterslepet etter foregående mange år med Ap og deres samarbeidspartnere i regjering. Det viser seg tydelig at nødvendige penger ikke har nådd frem til Etnedal. Truls Gihlemoen var sjokkert og bekrefter at dette er noe han vil følge opp når han kommer i fylkestinget. Potten til fylkesveiene må økes drastisk, i stedet for å fortsette og subsidiere tomme busser i byområdene. Stortingsrepresentant Tor André Johnsen sier at vegstandarden i Etnedal viser at det har sviktet på 3 nivåer politisk.

Avdelingsdirektør Cato Løkken og byggeleder Syver Øistuen, begge i Statens Vegvesen, er intervjuet om veien mellom Flatødegard og Nord-Aurdal grense nordvest for Steinsetbygda. Begge beskriver vegen som svært svakt oppbygget, svingete og smal. Det er lite eller nesten ingenting med forsterknings- og bærelag som resulterer i at massen eltes under tunge kjøretøy. Massene presses ut i kantene og opp i midten av veien. Det kommer opp både røtter og store steiner i midten av veien. Syver Øistuen opplyste at det noen steder er gravd ut røtter og steiner i midten av veien. Vi forstår at Statens Vegvesen faglig sett er fortvilet over at det ikke løses ut midler nok til å gjøre en skikkelig standardheving. De er selvsagt avhengig av vesentlige bevilgninger fra fylkeskommunen for å få gjort noe som monner.

Hovedveien fra Høljarast til Bruflat og veien fra Bruflat til Tonsåsen er andre strekninger som er dårlige. Disse 3 veiene/strekningene må bygges opp igjen på nytt for å få bæring, bredde og kurvatur som tilfredsstiller dagens behov og krav. Det er også andre fylkesveier i Etnedal som har store behov.

Etnedal FrP er fortvilet over den elendige vegstandarden. Vi vil jobbe hardt for å oppnå at vi får bevilgninger til vesentlige forbedringer av fylkesveiene.

Etnedal FrP er også bekymret over dårlig utvikling på flere andre områder:

Innbyggertallet har gått ned fra omkring 1800 til 1300 på om lag 40 år. Dette er gjennomsnitt på 12 pr. år og nesten 30% på disse 40 årene. I tillegg er alderssammensetningen en utfordring med få antall barn og unge personer. Dette skyldes at det ikke er attraktivt nok å bo her, selv om vi har bra tilbud med ny barnehage, rehabilitert skole, idrettshall og flotte bygder og natur.

Det mangler arbeidsplasser og varierte type jobber som kan passe inn for flere. Etnedal kommune må gjøre en mye større innsats for tilrettelegging og jobbe mot potensielle etablerere av firmaer. Det må også jobbes sammen med eksisterende firma for å sikre best mulig at de fortsatt velger å holde til i Etnedal og gjerne utvider sine virksomheter. Bygging og service for fritidsboligmarkedet har vært og bør fortsatt i lang tid fremover være viktig for det lokale næringslivet. Kommunen må så langt som mulig jobbe og oppfordre til at utbyggingstakten ikke blir større enn at lokale firma kan ha mulighet til å konkurrere om disse oppdragene. Her er det mulighet for at lokale kan utvide sin kapasitet for å dekke markedet mest mulig. Vi vil stimulere til at de unge velger praktiske fag med gode lærlingeordninger, som vi ser størst behov for i Etnedal. Etablering av næringshage for mer kontorbaserte arbeidsplasser bør også vurderes.

Med bedre veier og flere arbeidsplasser, vil det være mulig å bremse befolkningsnedgangen og kanskje øke denne på lengre sikt. Etnedal FrP mener det må oppnås skal vi ha mulighet til å ha en tilfredsstillende kommuneøkonomi og kunne bestå som egen kommune. Vi har dårlig tid på å oppnå bedre resultater. Fylkesmann Knut Storberget (AP) har allerede startet sin oppforing til kommunesammenslåing for kommuner under ca. 5000 innbyggere. Det sier seg selv at Etnedal er utsatt i denne prosessen.

Etnedal FrP er ellers opptatt av reduksjon av eiendomsskatten (bortfall på sikt), god velferd for de eldre og syke (som vi kan takke for vår velferd) og vi støtter partiet sentralt i viktige saker som streng/redusert innvandring, kriminalitetsbekjempelse, reduksjon skatter/avgifter og gode vilkår for næringslivet for å oppnå flere arbeidsplasser.

Vi lover, dersom vi får velgernes tillit, å jobbe hardt for å snu den negative utviklingen Etnedal har hatt gjennom lang tid.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har vist gjennom mange tiår at de ikke evner å ta skikkelig tak i de viktige utfordringer Etnedal har, og vi har derfor ikke tro på at det vil skje i neste kommestyreperiode heller.

Vi oppfordrer flest mulig til å benytte sin stemmerett. Det er en mulighet til endring.

GODT VALG!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags