Innlandet fylkeskommune har nå dratt i gang en kampanje for å øke interessen for utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag, da vi ved flere videregående skoler sliter med å fylle opp klasser innen dette viktige utdanningstilbudet. Kampanjen varer fram til ordinær søknadsfrist 1.mars, og består av fire kortfilmer som vises på sosiale medier og på kino, samt bussreklame.

Verdikjeden på mat er veldig stor i Innlandet, Norges største landbruksfylke, med mye foredling av mat og næringsmidler, både i småbedrifter og industri. Så har vi ei stor reiselivsnæring hvor tilberedning av mat og gode måltider er helt grunnleggende.

Mat er både kultur og identitet, og en viktig del av kulturbasert næringsliv. I tillegg er det stadig behov ved institusjonskjøkken, og kunnskaper om kosthold og ernæring er viktig i mange sammenhenger – alle skal jo ha mat!

Utfordringene nå er blant annet at næringsmiddelindustrien sliter med å rekruttere lærlinger innen matfag, og nasjonalt er det stor mangel på kokker. En av fylkeskommunens viktigste oppgaver er å skaffe den fagkompetanse næringslivet og arbeidslivet har behov for. Med denne kampanjen håper vi å kunne bidra til å opprettholde viktige utdanningstilbud innen Restaurant- og matfag, og dermed frembringe helt nødvendig kompetanse.

Så handler dette ikke minst om å gi de utdanningssøkende interessante yrkesmuligheter. Er dette aktuelt for deg eller noen du kjenner? Gå inn på Innlandetfylke.no sin hjemmeside og les artikkelen «Innlandet trenger flere kokker», med lenke til kampanjeside og kortfilmer.

Lykke til!