Gå til sidens hovedinnhold

Sosialpedagoger; gratulerer med dagen!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

2. oktober er den internasjonale sosialpedagogdagen. FO Innlandet gratulerer alle våre medlemmer som jobber med sosialpedagogisk praksis.

Hvert fjerde år har vi et stortingsvalg i Norge, og i år blåser en ny vind. Det er mange engasjerte nye og gamle stortingspolitikere som er i gang med å utvikle den gode velferdspolitikken de lovte sine innbyggere i valgkampen. Velferdsstaten er til for oss alle, og for å få til gode velferdstjenester er vi avhengig av dyktige fagfolk.

Fagfolkene står i førstelinjen, de er der ute for å hjelpe de som har aller mest bruk for det. Sårbare mennesker som av ulike grunner ikke håndterer hverdagen uten støtte. Mennesker i utsatte livssituasjoner. Barn og unge i krevende omsorgssituasjoner. De som trenger noe ekstra i skolen. Ungdommer eller voksne som står utenfor arbeidslivet.

Alle steder i førstelinjen finner du en sosialpedagog – håper vi. For dette er også politikk.

Etter pandemien er behovet for sosialpedagogen ekstra stor. Det er mange som har opplevd nedstengingen som problematisk. Det er mange som har levd med frykt, ensomhet og fortvilelse.

Fagfolkene i førstelinjen står i en tøff hverdag. De er med og kjemper den kampen som det enkelte individ finner vanskelig. De heier. De støtter. De gir råd. De jobber for inkludering, sosial rettferdighet, og for å bygge mennesker opp.

De jobber med de ressursene de får tildelt gjennom statsbudsjettet, med skattepengene som er grunnsteinen i velferdsstaten. Ofte for lite ressurser. Som mangel på gode og riktige tiltak eller nok og riktig kvalifisert bemanning. De er med å utformer det beste tilbudet de kan gi til innbyggerne.

Det er en viktig rolle fagfolkene påtar seg i hverdagen. De har valgt å utdanne seg til å hjelpe de som virkelig har behov for det. Dette er stolte ansatte som er glad i jobben sin.

Derfor markerer vi den internasjonale sosialpedagogdagen. I Norge er det barnevernspedagoger og vernepleiere som har status som sosialpedagog.

2. oktober fortjener disse nøkkelpersonene i velferdstjenestene litt ekstra oppmerksomhet. De finnes i barnevernet, i skolen, på institusjoner, i kommunene, i psykisk helsearbeid, i arbeid med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, i rusomsorg, i kriminalomsorg, NAV – de er over alt – og du trenger ikke lete lenge før du finner en du kan gi litt ekstra oppmerksomhet.

Til alle våre medlemmer som jobber med sosialpedagogisk praksis: gratulerer med dagen!

Takk for at dere valgte å kjempe for trygghet! Kjempe for de som ikke selv har en stemme. At dere jobber for en tryggere hverdag. Tar de politiske kampene. Dere har en kompetanse som er uvurderlig for både samfunn og enkeltmennesker. Takk for jobben dere gjør!

Gratulerer med dagen!

Kommentarer til denne saken