Gå til sidens hovedinnhold

Sosialhjelp

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er nærmere 135.000 sosialhjelpsmottakere i Norge, og 50 000 personer lever av sosialhjelp med 50.000 kroner, uten andre inntekter. Familiene får noe mer, men det varierer med størrelsen på familiene.

Totalt ble det i 2017 utbetalt 3,4 milliarder til sosialhjelp i 2017, og en kan regne med at antallet som trenger sosialhjelp i dag er større, og beløpene øker. Dette er en meget trist utvikling i velferdsstaten Norge, og jeg frykter at problemene vil øke betydelig fremover. Hver enslig forsørger fikk i snitt utbetalt 12 800 kroner per måned.

Jeg synes det er ganske ille at 85 % av landets kommuner inkluderer barnetrygd som en del av mottakers inntektsgrunnlag, før de bregner sosialhjelputbetalingen. 14 % av kommunene i landet inkluderer barns inntekt i beregningsgrunnlaget for utmåling av stønad. Det er også på det rene at små kommuner utbetaler bare 7700 kroner i måneden. Dette er ikke mye å leve av, særlig for enslige forsørgere, men beløpene er ganske små i forhold til sosialklientene generelt! Man kan lure på hva som gjør at Norge og norske kommuner har så mange sosialhjelpere? Jeg tviler ikke på at alt for mange får slik sosialhjelp, for en vet jo at det er mange som går omkring uten å gjøre noe dags arbeid, og som med fordel kunne ha arbeidet noe! Latskapen i Norge har tatt overhånd.

Det er min mening at kommunene må bli bedre rustet til å sile ut enkelte av gruppen sosialhjelpere, for velferdsstaten kan ikke fortsette med denne sterke økningen av sosialhjelpmottakere!

Kommentarer til denne saken