16. mars er den internasjonale sosialarbeiderdagen. Barnevernspedagog, sosionom, vernepleier og velferdsviter; vær stolt. I dag er vår dag!

Hver dag jobber sosialarbeidere for å skape et bedre samfunn. Et samfunn hvor barn, ungdom, voksne og eldre med ulike utfordringer og ressurser skal få et trygt og godt liv. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Det har det siste året vist oss med all tydelighet.

Pandemien har ført til mange problemer. Hundretusener har mistet jobben. Barna har mistet fristedet sitt i skolen og fritidstilbudet. Mange har blitt utsatt for vold i sitt eget hjem. Koronakrisen har vært vanskelig for de fleste, men også nå er det de som har det vanskeligst fra før som rammes hardest av krisen.

Det siste året har vist hele verden hvilken viktig jobb sosialarbeidere gjør. Sosialarbeidere har sørget for at familier har penger å leve av. Sosialarbeidere har hjulpet barn som har det vanskelig. Sosialarbeidere har forklart det uforklarlige til personer med utviklingshemming.

Vi står opp for tryggheten til dem som rammes hardest av krisen.

I fjor fikk vi ikke feiret sosialarbeiderdagen. Vi måtte passe på landet vårt, innbyggerne våre og medlemmene våre. Noen gikk i karantene med brukere som trengte døgnkontinuerlig oppfølging. Noen gikk inn i helseberedskapen, og sikret tryggheten til befolkningen. Noen var der for dem som trodde de ikke hadde noen.

Krisen er ikke over, men i dag feirer vi og takker hverandre for jobben som er gjort.

Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere: Vær stolte! Jobben dere gjør er uvurderlig. Det går ikke uten dere.