I et innlegg i OA 24. august hevder Frps ordførerkandidat i Vestre Toten Svein Erik Sørensen at eiendomsskatt er usosial og at kommunen ikke trenger pengene. I beste Frp-stil lover han å fjerne eiendomsskatten.

Eiendomsskatten er ikke en perfekt måte å skattlegge på. Vanligvis er det slik at det er de som har høye inntekter, som også eier store og verdifulle eiendommer. Men det finnes noen med lave inntekter som har arvet eller overtatt spesielt verdifulle eiendommer, og som sliter med å betale. Ingen form for skattlegging er perfekt eller helt treffsikker. Det er alltid noen som mener at de blir rammet urimelig. Men et bredt flertall i Stortinget har vedtatt at kommunene kan bruke eiendomsskatt for å løfte de kommunale tjenestene. Det store flertallet av norske kommuner har valgt å benytte seg av denne muligheten framfor å redusere tjenestenivået. Det er forøvrig Frp-ordføreren på Hvaler som er norgesmester i å ta inn mest eiendomsskatt per innbygger. Det er lov å mene at eiendomsskatten bør endres eller fjernes helt. Men det er ikke riktig å påstå at kommunene ikke trenger inntektene. For 2019 utgjør eiendomsskatten 57 millioner eller knapt 8 prosent av budsjettet i Vestre Toten. Til og med Sørensen trenger penger for å innfri sine utallige løfter i valgkampen. Når han hevder at Frp vil fjerne eiendomsskatten, er det grunn til ta dette med atskillige klyper salt. I praksis må han velge mellom å fjerne eiendomsskatten eller å ikke innfri valgløftene sine.

Dersom finansminister Siv Jensen vil redusere eller fjerne eiendomsskatten, er det en ærlig sak. Men da må hun finne en måte å erstatte inntektene, og ikke bare påstå at de er unødvendige. Dersom finansministeren kommer opp med en bedre, mer sosial og mer treffsikker skatt som gir kommunen samme inntekter, så gjerne for meg. Når flertallet av norske kommuner har innført eiendomsskatt, er det naturligvis ikke fordi kommunepolitikerne ønsker å plage innbyggerne sine med en «usosial eiendomsskatt». Det er heller ikke fordi de er late eller udugelige. Det er fordi inntektene er viktige for å opprettholde og videreutvikle tjenestene. Å bare fjerne eiendomsskatten uten å erstatte inntektstapet, vil gå ut over kommunenes tjenester. Den som påstår noe annet lyver.

Sørensen hevder at alternativet er å effektivisere kommunene. Som medlem i formannskapet i mange år, vet Sørensen svært godt at det er noe Vestre Toten kommune holder på med daglig. Bare i 2019 omstiller og effektiviserer Vestre Toten for 24 millioner. Vi må fortsette minst i samme tempo hvert eneste år framover også. Svaret er ikke enten eiendomsskatt eller omstillinger og effektivisering. Begge deler er helt nødvendig for å klare økte utgifter til barnevern, eldreomsorg, legetjenester, skole, barnehage, kultur, veivedlikehold, drift og vedlikehold av bygg og anlegg samtidig vi satser videre på å utvikle en stadig mer attraktiv kommune.

Bruk stemmeretten 9. september. Godt valg.