Sørbyen Legegruppe har kun to leger igjen – rådmannen vil at kommunen overtar driften

Driften av Sørbyen Legegruppe kan bli overtatt av Gjøvik kommune.