Valdres-bråket: Kan man håpe på et godt nytt år i 2018?

I det siste kommunestyremøtet før jul fastslo ordfører Kåre Helland i Sør-Aurdal at mange vil ta lærdom av året som snart var gått.

DEL

Meninger- Vi også, la han til ifølge lokalvisa Valdres.

Mye negativ omtale

Det lød fornuftig. For 2017 var et «annus horribilis», et fryktelig år, om vi skal tro han og flere politikere i regionen. 

Rettsaken mot den sparkede rådmannen ble vunnet, men saken er anket.  Lokalavisene Valdres og Hedalen stilte spørsmål om  habilitet og bånd mellom kontrollutvalg, sekretariat og kommunerevisjon, noen av kommunenes viktigste kontroll-verktøy. 

Senere fulgte den prisbelønte spesial-avisa Kommunal Rapport  opp.

Politikere og kontroll-instanser i Valdres ble anklaget for dårlig journalføring og lukkede møter i strid med loven. Det ble reist spørsmål om habilitet og lekkasjer av taushetsbelagte opplysninger.

Landets fremste eksperter ble hentet inn. Også de var kritiske.

Muldvarpenes spill

Men det hele var, slik vi har forstått ordførere, revisjonssjef, styre og andre som gikk i forsvarsposisjon, ondsinnet oppspinn, spredt av media og iscenesatt av sparkede rådmenn og «muldvarper» i systemet.

Etter et møte bak lukkede dører  kom det et  kraftfullt motangrep. Mot avisenes kilder, mot lokalavisa Valdres sin redaktør, mot alle som stilte spørsmål om hvordan makten ble forvaltet i en del Valdres-kommuner.

Selv påpekninger og betenkninger fra finansytilsyn og landets fremste professor i forvaltningsrett ble fnyst av.


Mye makt, lite ydmykhet?

Vi i OA har fulgt dramaet i Valdres i noen måneder. Vi har gjort det med en viss forundring. Det har vært lite selvransakelse å spore hos hovedpersonene, snarere det motsatte. Knapt noen av ringrevene som har styrt og stelt i Valdres over år synes offentlig å ha spurt seg om hvordan ledende fagfolk på offentlig administrasjon  og revisjon på nasjonalt plan kan ta så feil i spørsmålene de har blitt forelagt. 

I stedet har man vedtatt at verken rådmenn eller andre i kommunen får uttale seg mer til media.  All kritikk skal  gå direkte til ordførererne.

Det er etter vårt syn betenkelig. Av flere grunner.

Senest i det siste kommunestyremøtet i Sør-Aurdal før jul avviste lederen av kontrollutvalget Reidar Schlytter alle kritiske spørsmål i saken. Han hevdet også at  pressen hadde begått omfattende pressetiske brudd. Han la til at saken hadde gått på helsa løs. 

Vi føler med Schlytter om saken har gjort ham syk. Det kan også hende at lokalavisa har snublet på veien. Kan hende har kritikken gått for langt. Men likefullt: Spørsmålene som har vært reist, synes for oss legitime. Det er vi ikke alene om å mene. Man kan spørre seg om det ikke er slikt lokalaviser skal drive med - uansett motiver som de opprinnelige kildene til sakenn måtte ha hatt. Dersom feil er begått, er forslaget vårt å faktisk klage sakene inn til Pressens faglige utvalg, ikke bare fortsette å bruke påstandene som en del av en gjentatt argumentasjon. Det kan bli misforstått. Det kan bli tatt for en form for hersketeknikk.

Gå i seg selv

Flere mener at Valdres-bråket har skadet regionens omdømme. Det er også vårt inntrykk. I hvor alvorlig grad  gjenstår å se.

 Vi skal ikke her  fordele ansvar for at ting er blitt som de er blitt. Det kan ha blitt gjort feil på flere sider. Men vi tror at også ordførere, revisjonssjefer og revisjonsselskapets styre nå gjør lurt i å gjøre nettopp det Helland ser behovet for: Å gå i seg selv. 

Ikke bare fordi kommunens kontrollmyndigheter synes å ha operert i en gråsone.  Heller ikke bare fordi enhver lyst til å klippe klørne på pressen, bør bekjempes av enhver folkevalgt eller offentlig ansatt. Men snarere fordi man har feilet såvidt grovt med den gode dialogen, den som har skapt grobunn for stadig nye spørsmål.

Men et nytt år byr på nye muligheter. Også i Valdres.

Artikkeltags