Ida Sørby skriver til Oppland Arbeiderblad at hun har sendt e-post til butikken uten å få svar på om de har tenkt å gjøre noe med forsøplingen.

Hun beskriver det som store mengder søppel og emballasje, som blir med elva nedover og forurenser, og mener Obs Bygg har et ansvar for å plukke opp søpla.

– Forsøpling i så stor grad er ikke greit, og spesielt ikke når det blir med vannet i naturen videre, skriver Sørby.

– Plukker jevnlig

John Solberg ved Obs Bygg Kallerud sier per telefon at de er klar over at emballasje og plast kan bli tatt av vinden og havne i skråningen mot elva.

– Men dette er noe vi plukker opp så godt vi kan, og er jevnlig ute og plukker, sier Solberg.

Han medgir dog at det i dette tilfellet kan ha samlet seg uvanlig mye, men lover å ordne opp så raskt som mulig.

– Det er litt vanskeligere atkomst for tiden på grunn av gravearbeider, men vi skal ta en tur ut og sjekke, sier han.