Grunneier for hyttefeltet Bratvold på Trevatn ønsker å utvide feltet med seks nye tomter.

Formannskapet i Søndre Land er positive til videre utvikling av området, men krever at det foreligger en tinglyst panterettslig avtale mellom grunneieren og eiere av eiendommer som vil bli berørt av atkomstveien til de nye hyttetomtene.

En slik avtale skal sikre at vegrett kan tinglyses for de nye hyttetomtene ved salg. Når dette er på plass er formannskapet innstilt på å behandle de foreslåtte endringene i reguleringsplanen for området.