Da Fylkesmannen så denne notisen i OA, ble det tatt affære

Artikkelen er over 3 år gammel

Formannskapet i Søndre Land kan ha gjort et vedtak i strid med nasjonale føringer etter jordloven.