Ved tilsvarende undersøkelse i 2014 var innbyggerne i Søndre Land mindre fornøyd med sin kommune enn gjennomsnittsinnbyggeren i Norge innenfor samtlige 19 temaer.

Bedring å spore

I årets undersøkelse er det bedring å spore på noen områder, og innbyggerne i Søndre Land er nå like fornøyde som landsgjennomsnittet på 5 av 19 områdene som berøres.

Dette gjelder miljø og klima, levekår, trygghet og tillit.

Fortsatt scorer kommunen dårligere enn landsgjennomsnittet på 12 av 19 områder. Dårligst skårer kommunen på næring og arbeid, servicetilbud og omdømme (helhetsvurdering).

Næring og arbeid

Undersøkelsen, som ble gjennomført i januar og februar i år, viser at de innbyggerne som har svart nå er mer fornøyd på 9 av 19 områder enn tilfellet var i 2014. Størst framgang er det på næring og arbeid, transport og tilgjengelighet, tjenestetilbudet og møte med kommunen.

– Vi kommer litt dårligere ut enn landsgjennomsnittet, men det er framgang, oppsummerte ordfører Terje Odden da kommunestyret nylig gjennomgikk resultatene fra undersøkelsen.

Les også: De byr fram det beste de har for å bygge 60–70 boliger nær sentrum

Frykter for å bli en gjeldstynget «gamlis-kommune»

Arv har satt Søndre Land i et uføre