Gå til sidens hovedinnhold

Nå blir det slutt på å feie bare for egen dør

Artikkelen er over 4 år gammel

Søndre Land og Nordre Land skal fortsatt ha hvert sitt brannvesen, men de skal samarbeide mer.

Søndre Land og Nordre Land skal fortsatt ha hvert sitt brannvesen, men de skal samarbeide mer. Nylig ga et enstemmig kommunestyre i Søndre Land sin tilslutning til at kommunen går i dialog med Nordre Land med sikte på å utvide samarbeidet.

Utvidelsen skal omfatte forebyggende brannvern og feiertjeneste. Dette innebærer et felles branntilsyn for begge kommuner, samarbeid om feiing på tvers av kommunegrensa.

Flere alternativer

I forkant av vedtaket er flere ulike modeller utredet, deriblant å etablere et felles brannvesen. Dette alternativet ble i utredningsarbeidet vurdert av brannmannskapene som en mindre robust løsning enn å fortsette med dagens organisering og dimensjonering av brannvesenet.

Les også

I den nye brannstasjonen blir det også rom for damer

«Dagens samarbeid om overbefalsvakter, større øvelser og utrykning gir oss den faglige og beredskapsmessige kontakt vi har behov for», heter det i mannskapenes kommentarer til saken.

 

Leder av komité for lokalsamfunn, Jon Odden, mener Søndre Land har en god brannverntjeneste slik den er i dag.

– Vi har et moderne og effektivt brannvesen. Nytt beredskapssenter er under bygging sør for Hov, og som for alle andre fagområder må vi se på ytterligere effektivisering og kostnadsbesparelser også i brannvesenet, sa han.

De takket gladelig ja til Gjøviks tilbud om et felles barnevern

– Feil rekkefølge

Rune Selj (H) var kritisk til at saken om framtidig organisering av brannvesenet ble fremmet til politisk behandling etter vedtaket om å bygge nytt beredskapssenter.

– For gode prosesser er det viktig at sakene kommer i riktig rekkefølge. Vi ser litt av det samme i saken om nytt omsorgssenter. Der skal beslutningen tas nå, mens selve omsorgsplanen ikke kommer før enn neste år, sa han.

Fant søppeldynge under brannøvelse i skogen 

Kommentarer til denne saken