Søndre Land snakker med milliardær om investeringer i Hov

Søndre Land kommune er etter det OA erfarer i dialog med milliardæren Christen Sveaas om en investering på Fladsrudtomta i Hov sentrum.