-Vi synes det er motiverende og gøy å vite at vi gjør dette for en god sak. Jeg valgte friluftsliv i fjor, så jeg ville gjøre noe for andre enn meg selv, sier Nora Bjørdal Bjørnsveen som går på 9. trinn.

Store områder i Sør Sudan har vært preget av borgerkrig, der 10 år med krig har gjort Darfur til de fattigste områdene i verden. Viktige deler av landet har vært preget av humanitære katastrofer.

Desember 2013 brøt det ut borgerkrig. I økende grad ble borgerkrigen til en etnisk konflikt, der visse grupper ble rammet av vold hardere enn andre.

Andre dagen med valgfag lagde elevene smoothie, boller og horn til en matpakke som de solgte. De fikk inn 5063 kroner som er nok til å bygge et nytt klasserom på skolen i Sør-Sudan.

– Vi gjør dette fordi vi har et samarbeidsprosjekt med en skole i Sør-Sudan, så vi samler inn penger for at skolen kan kjøpe nødvendige ting for klasserommet. Vi har en kontaktperson i Sør-Sudan som hjelper oss med å holde kontakt. Poenget med faget er å samle inn til barn i Sør-Sudan. Neste gang samler vi inn til en annen ting, sier Bjerkeengen Sørhagen.

De to neste valgfag periodene, som er i februar og juni, vil Innsats for andre gjøre noe for lokalsamfunnet i Søndre Land.