Han bygde ulovlig vei, men slipper å betale pengekrav

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

En søndrelanding slipper å betale et krav på 98.735 kroner fra kommunen etter dom i forliksrådet.

DEL

Søndre Land kommune har i lengre tid jobbet med en sak på Vestsida der en tiltakshaver bygde traktorveg uten å søke om tillatelse. Under gravearbeidet ble naboens brønn forurenset, og ved et tilsyn ble det også avdekket at det over tid er brent avfall like ved brønnen.

Kommunen iverksatte undersøkelser for å avdekke om brønnen var forurenset. Regninga for undersøkelsene, 98.735 kroner, ble sendt tiltakshaveren, som nektet å betale.

Saken havnet dermed i forliksrådet, som frikjente tiltakshaveren for gebyret. Forliksrådet bygger sin avgjørelse på at undersøkelsene ikke avdekket forurensning av betydning.

Kommunen har vurdert å anke avgjørelsen til tingretten, men formannskapet valgte enstemmig å ta dommen til etterretning.

Tiltakshaveren har ellers ryddet opp etter seg, og saken som sådan er avsluttet.

Artikkeltags