Søndre Land Beredskapssenter

07. september 2018, kl. 12:35

Søndre Land Beredskapssenter huser både ambulanse og brannvesen, og har kostet 43 millioner kroner å bygge. Senteret åpnes offisielt under åpen dag lørdag 22. september.