Gå til sidens hovedinnhold

Søndre Land kommune vil rive

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret i Søndre Land har vedtatt å rive det verneverdige Søndre Land fylkessjukehus fra 1961, Statens klinikk for narkomane.

Dette vil ikke stå seg for ettertiden. Saken er ikke debattert eller diskutert godt nok, folk i bygda har ikke fått vurdere uttalelsene fra Oppland fylkeskommunes, som er den regionale kulturminnemyndighet. Saken må tas opp i nytt kommunestyremøte, rivningsplanene må stanses.

Fra Riksantikvarens brev av 4.7.19 om Klinikken (Søndre Land fylkessykehus): «Oppland fylkeskommune har som regional kulturminnemyndighet gitt uttalelse til reguleringsplan for klinikken (Hov Sykehus). De vurderer at Klinikken på Hov har regional verneverdi og høy lokal verdi som sykehus for Vest-Oppland fra den sentrale perioden for bekjempelse av tuberkulose i Norge i perioden 1900-1940, og at sykehusbygningen er en historisk viktig og identitetsskapende bygning i Hov. Oppland fylkeskommune har i sin uttalelse bedt om at sykehusbygningen bevares og at den innarbeides i planene for utbygging av området ved at den reguleres til bevaring».

Stort sterkere kan det ikke sies. Oppland fylkeskommune forventer at kommunen samarbeider når de har gitt en slik uttalelse. Riksantikvarens uttalelse er ikke til å ta feil av: Full støtte til fylkeskommunens kulturminnemyndighet om vern. Videre sies det også fra Riksantikvaren: «Kommunene har et selvstendig ansvar for å ta vare på sine kulturminner».

Er holdningen til fagfolk med kunnskap, innsikt og utdannelse, så foraktelig og hatefull fra våre politikeres side at en glatt skal kunne ignorere vurderingene fra profesjonelle med faglig tyngde? Eventuelt: Er ikke Oppland fylkeskommunes uttalelse blitt gjennomgått og vurdert av de folkevalgte?

Historie engasjerer. Den gir oss identitet. Vi skal ta vare på historia vår – sammen. Bevisstheten arbeider også i det underbevisste, uten at det har noen arena hvor det kommer til uttrykk. Vi ønsker å omgi oss med ting som gir oss identitet, vi ønsker å ta vare på vår felles kulturarv, historie, byggverk. Sjukehuset er en viktig del av vår lokale krigshistorie, hvor en arrestert ung kvinne fra Hov rømte mens hun hadde 2 tyskere som vakt, selvsagt med mange støttespillere innenfra sjukehuset. Fra 1961 ble Statens Klinikk for Narkomane opprettet i bygningen, som den første i sitt slag i hele Europa.

Sjukehuset er et byggverk fra 1915. En velholdt bauta i Hovs midte. Hvem står bygningen i veien for? Utbyggerne som skal utvikle arealet ønsker å få revet bygningen (det er ikke gratis, og blir lagt på regninga til kommunen), for å få en ny barnehage. Derfor må en gripe til en desperat ad-hoc løsning som innebærer riving. Det står for meg som en selvfølge at Søndre Land kommune følger rådet til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune: «Oppland fylkeskommune har i sin uttalelse bedt om at sykehusbygningen bevares og at den innarbeides i planene for utbygging av området ved at den reguleres til bevaring».

Til slutt vil jeg igjen referere en sterk anmodning til Søndre Land kommune i Riksantikvarens skriv:

«Vi synes det er beklagelig at kommunen ikke har sett muligheten for å bevare sykehusbygningen og å innlemme den i utviklingen av området. Kulturminner kan være en ressurs for utvikling av områder. Gjenbruk av eldre bygninger bærer også med seg kulturhistoriske verdier, bidrar til mer variert bebyggelse og godt bomiljø».

Kari-Anne Karlsen

Kommentarer til denne saken