Med en spennende og hektisk valgkamp og ei politikerdame med mye på hjertet, er det alltid noen temaer som krever litt ekstra oppmerksomhet i innspurten av valgkampen. Jeg ønsker å framsnakke fysisk og psykisk helse, og tilrettelegging for trening og rehabilitering. Fysisk og psykisk helse henger nøye sammen. Trening og rehabilitering er en viktig nøkkel for å forebygge sykefravær og uførhet, for å sikre at flere skal stå lengre i jobb og bedre livskvaliteten til hvermannsen. Vi i Søndre Land har en ungdomsskole som er fremst i Norge på fysisk aktivitet. Som har mer enn 15 års erfaring med systematisk å sette fysisk aktivitet og sunne levevaner på dagsordenen for ungdommen vår. Et tilbud som gir alle elevene 4 økter med FYSAK utover gymtimer hver eneste uke i skoleåret. Et unikt tilbud vi er og skal være stolt av.

Med litt trøblete kommuneøkonomi er det alltid en bekymring for at gode tiltak som FYSAK for folkehelsa blir en salderingspost i framtidens budsjettprosesser. FYSAK er et forebyggende og inkluderende tiltak som har gitt positive effekter som lavere frafall i videregående skole, framgang på skoleresultater, bedre resultater på eksamen, bedre trivsel blant elever og bedre forhold mellom lærer og elev. I tillegg har det gitt lavere sykefravær blant de ansatte (FYSAK-konferansen, 2018). Effekter vi mener vi kan videreføre i andre kommunalområder for å forebygge sykefravær. Et fravær som samlet lå på 11,6 prosent jf. første tertialrapport for 2023. Mål for jobbnærvær i Søndre Land for 2023 er 92,5 prosent – dvs. 4,1 prosentpoeng lavere sykefravær enn vi hadde første tertial. Vi har en liten vei å gå for å nærme oss dette målet. Kanskje FYSAK i arbeidslivet hadde vært ett tiltak for å øke jobbnærværet når vi vet effekten det har på ungdommen. Derfor er det viktig at vi er en JA-kommune som jobber for at vi opprettholder FYSAK i skolen når økonomien strammer seg til. At vi heier på frivilligheten og idretten i Søndre Land og har gode lavterskel tilbud innen trim og aktiviteter i kommunen vår. Tilbud som forebygger sykefravær og uførhet, som sikrer at flere kan stå lengre i jobb og bedre livskvaliteten til hvermannsen.

Høyt sykefravær og utenforskap koster samfunnet og den enkelte mye mer enn det koster å investere i og opprettholde de gode tilbudene vi har i dag. Vi i Søndre Land Høyre er opptatt av å legge til rette for at Søndre Lænningen skal ha en sunn livsstil. Derfor ønsker vi å være en FYSAK kommune for framtidens folkehelse – friskere ansatte gir en sunnere kommuneøkonomi.