Søndre Land bør ta vare på viktig kulturhistorie !

 Klinikken i Hov

Klinikken i Hov Foto:

Av
DEL

Meninger

Knut Boe Kielland går i sin kronikk i OA den 17/7 sterkt imot Søndre Land kommunes særdeles knappe flertallsvedtak om å rive den gamle sykehusbygningen i Hov til fordel for en barnehage. Det er å si at norske politikere både på rikspolitisk og kommunalt plan har vært ekstremt rivningskåte når det gjelder å rive eldre bygninger som var en kulturell opplevelse og berikelse for innbyggerne. Argumentet har ofte vært at eldre bygninger om ikke fredede, men tross alt flotte og en berikelse for samfunnet ikke kan stå i veien for framtiden og framskrittet. Som om det er noe framskritt å rive Sykehusbygningen i Hov. Det vil vel heller være et gedigent tilbakeskritt og bevis på at politikerne i Søndre Land ikke har noen forståelse av å ta vare på et viktig kulturminne i kommunen. Selv om Riksantikvaren mener at det ikke er grunnlag for fredning tyder innholdet i Riksantikvarens brev som er i tråd med hva Oppland fylkeskommune og Randsfjordmuseet at sykehusbygningen er meget viktig å ta vare på som en viktig ressurs i et kulturhistorisk perspektiv. Det ser ut ifra bildet at bygningen er ribbet for utsmykninger på fasaden som var en særpreget del av bygninger i jugendstil. Det er derfor å håpe at politikerne i Søndre -Land snur og tar til fornuften og med økonomisk hjelp kan bringe bygningen tilbake til sin opprinnelige prakt. Å anlegge en flott vannfontene, blomsterbed, lave hekker lans grusgangene og flotte benker foran bygningen som vil gjøre bygningen og stedet til en attraksjon vil garantert gjøre politikerne mer fornøyde med seg selv om at de da har gjort et viktig bidrag for kulturarven og for innbyggerne i kommunen. Å finne aktiviteter som kan harmonere med å pusse opp bygningen og ta vare på det opprinnelige interiøret bør ikke være vanskelig. F.eks. kan man kanskje ha både ha et sykehusmuseum og et galleri i bygningen. Jeg er derfor ikke i tvil om at å ta vare på bygningen vil generere betraktelig større kulturhistoriske og samfunnsmessige verdier enn om man river den til fordel for en barnehage. Som Knut Boe Kielland påpeker kan jo politikerne beslutte å bygge barnehager på andre plasser en akkurat der sykehusbygningen står. Politikerne bør tross alt respektere Riksantikvaren, Oppland fylkeskommune og Randsfjordmuseets faglige innsigelser mot rivningen av bygningen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags